Plast místo kartonu? Startup Repetebox sází na recyklaci

Vyřazené reklamní plachty by mohly sloužit k výrobě opakovaně použitelných obalů pro zásilky internetových obchodů. Jejich výhodou je několikanásobné použití, k záporům patří vytlačování biologicky rozložitelných materiálů.

Foto: RepeteBoxSnižování dopadu na životní prostředí je stále silnějším tématem v řadě oborů. Nevyhýbá se ani distribuci zboží z e-shopů. Právě na tuto oblast míří projekt RepeteBox. Stejnojmenné obalové materiály se vyrábějí v chráněných dílnách z nepotřebné PVC plachtoviny, která částečně pochází také z vyřazených reklamních bannerů. Tyto odolné obálky pak mohou být podle autorů projektu použity opakovaně.

„Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout ročně milionu zásilek v RepeteBoxech. Rádi bychom také zavedli plně funkční vrátný systém trvalých obalů při nakupování online tak, aby bylo možné téměř při jakémkoliv online nákupu využít znovupoužitelný obal, který je velmi jednoduché vrátit zpět do oběhu bez vzniku zbytečného odpadu z jednorázových obalů,“ říká Richard Bystřický, šéf projektu RepeteBox, který vyrábí opakovatelně použitelné přepravní obaly pro e-shopy.

Právě fungování opakovaného použití je základem úspěchu projektu. „Předpokládáme, že jeden RepeteBox při maximálním využití svého životního cyklu dokáže až 25krát snížit množství odpadu z hlediska hmotnosti a 50krát z hlediska objemu. Vždy ale samozřejmě záleží na typu nahrazovaného obalu,“ dodává Richard Bystřický.

První zákazníci

Richard Bystřický, šéf RepeteBox. Foto: RepeteBoxPrvní myšlenka na RepeteBox vznikla na konci roku 2018, základní prototyp tým autorů připravil v březnu 2019 a první zákazníky projekt získal v červenci 2019, kdy zároveň došlo i k založení firmy. U zrodu stáli kromě Richarda Bystřického také Markéta Podivínská, která má na starosti vývoj a design, Nikolou Zubalíková, která se věnuje sociálním sítím, a Lukáš Zubalík, který má na starosti online marketing. „Někteří členové týmu měli zkušeností s e-commerce, respektive stále pracují v e-shopu, případně nabízí konzultantské služby pro e-shopy. Hlubší zkušenosti z logistiky členové týmu neměli,“ popisuje Richard Bystřický základy, které stály u zrodu projektu.

Dalším zdrojem inspirace byly zákaznické zkušenosti členů týmu. „Sami často nakupujeme online a vrásky nám dělá, kolik jednorázového odpadu vzniká kvůli tomuto stále populárnějšímu způsobu nakupování. Proto chceme vyměnit jednorázové obaly za takové, které e-shopy mohou používat opakovaně. Vidíme velký potenciál v chuti e-shopů i jejich zákazníků používat obaly na více použití,“ podotýká Richard Bystřický.

Hledání ekonomického modelu

Foto: RepeteBoxProjekt je podle jeho slov stále na začátku, největší výzvou je najít ekonomické řešení implementace recyklovaných obalů do provozu jednotlivých e-shopů, protože jednorázové obaly jsou poměrně levné. V současnosti je typickým zákazníkem projektu e-shop s vlastní infrastrukturou výdejních míst, případně e-shop s možností vlastního sběru prázdných RepeteBoxů. „Do budoucna však chceme být relevantní variantou pro téměř všechny e-shopy. Pociťujeme značný zájem e-shopů, v tuto chvíli však preferujeme testovací režim provozu, proto jsme vstoupili na trh zatím jen částečně,“ zmiňuje zakladatel startupu. Konkurenci má český RepeteBox zatím spíše v zahraničí, především v USA nebo Skandinávii, kde vznikly začínající firmy s podobným zaměřením.

Protože je firma v začátcích, žádné zaměstnance zatím nemá, na projektu dobrovolně pracuje 5 lidí. Obrat pro rok 2019 očekává okolo 100 tisíc korun.

Samotný princip projektu ukazuje na určitou rozporuplnost současné ochrany životního prostředí. Na jednu stranu je podporována recyklace, která však zároveň často vede k šíření plastů do dalších odvětví. Jednorázové obaly zásilek přitom bývají mnohdy kartonové, tedy biologicky rozložitelné. „Je přínosné používat obaly opakovaně, nikoliv jednorázově. Čím vícekrát se obal použije, tím nižší je jeho ekologická stopa v přepočtu na jedno použití. Nepovažuji tedy za přínosné nahrazovat papírové (kartonové), obaly plastovými, byť recyklovatelnými. Ale považuji za přínosné nahrazovat papírové (kartonové), obaly plastovými, které lze použit opakovaně, třeba až padesátkrát,“ vysvětluje Richard Bystřický.

Na konci žlutý kontejner

Foto: RepeteBoxSlibuje přitom, že trvanlivost plastových obalů bude téměř věčná. „Po skončení jejich životnosti žádáme naše zákazníky, aby nám již nepoužitelné RepeteBoxy vrátili. My je buď renovujeme, nebo jejich části využijeme pro výrobu nových. Samozřejmě materiál je po roztřídění recyklovatelný, ale naším cílem je, aby RepeteBox nikdy nešel do koše, ani do kontejneru na tříděný odpad. Pokud však budou některé části nevratně poškozeny, tak samozřejmě budou komoditně roztříděny a do správného kontejneru v konečné fázi poputují,“ podotýká zakladatel startupu.

Obor, do kterého vstoupil, přitom považuje do budoucna za velmi perspektivní. „E-commerce obor neustále roste, stejně tak roste trend znovupoužitelnosti a cirkulární ekonomiky, takže očekáváme zvyšující se zájem o typově podobné produkty, jako jsou ty naše,“ uzavírá Richard Bystřický.

Dalibor Dostál

Startup Repetebox v kostce

Startup RepeteBox vznikl v roce 2019. Vyřazené reklamní plachty z PVC využívá k výrobě vratných obalů pro zásilky e-shopů. Získal 2. místo v regionálním kole soutěže pro začínající podnikatele T-Mobile Rozjezdy ve Zlínském kraji. Fungování systému startup testuje například ve spolupráci s největším tuzemským internetovým obchodem Alza.cz.

Doporučujeme