Podnikatelé podávají daňové přiznání pouze elektronicky, čas mají do 2. května

Termíny pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů (DAP) letos zůstávají stejné jako loni, změny se dotkly slev i některých povinností OSVČ. Ty už musejí přiznávat daně výhradně elektronicky.

Základní termín pro podání papírového přiznání je 2. dubna 2024, ten už ale pro osoby samostatně výdělečně činné neplatí. Od loňského roku mají totiž povinné datové schránky a s tím je spojena povinnost komunikovat se správcem daně výhradně elektronicky.

Ilustrační fotografie

Posledním klíčovým datem je pondělí 1. července. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu každoročně lhůta do prvního červencového dne. Jen v případě, že připadá na víkend, posouvá se termín na první pracovní den v měsíci.

Elektronickému podání se nevyhnete

V případě nesplnění elektronického podání dostanete od správce daně varování a následně pokutu. Ta je aktuálně ve výši 1000 korun. Loni ji ještě správce daně plošně odpustil, letos už benevolentní nebude.  

Ve zmíněných termínech musíte doplatit také daň, uhradit dluh na dani respektive požádat o vrácení daňového přeplatku či výplatu daňového bonusu. 

Pro úplnost dodáváme, že od roku 2021 využívají statisíce živnostníků s nižšími příjmy výhod takzvané paušální daně. V takovém případě nemusejí podávat DAP ani přehledy o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám či sociálce.

Kdo musí přiznávat daň z příjmů?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) jste povinni podat v případě, že vaše roční příjmy přesáhly 50 tisíc korun (do loňského roku 15 tisíc korun). Pokud měl zaměstnanec v daném roce příjmy například i ze samostatně výdělečné činnosti, limit na příjmy mimo zaměstnání se mu snižuje na dvacet tisíc korun.

A nejde přitom jen o výdělky z podnikání. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, výher či prodeje nemovitosti.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

Odevzdané DAP a zaplacenou daň musejí mít berní úředníci k dispozici do 2. května. Pokud jde o daň z příjmu právnických osob, podává se DAP ve stejných termínech.

Týdenní zpoždění berňák toleruje

Pokud se s přiznáním poplatník opozdí pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce mu nehrozí. V kalendáři si tedy může označit data 9. května respektive 8. července. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete.

Odevzdáte-li přiznání pozdě, sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud DAP nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta dosáhne minimálně 500 korun.

Zhruba stejný postih vás čeká, když nezaplatíte včas daň. Od zmíněných dat opozdilcům naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin promile každých dalších 24 hodin.

U všech typů daní hrozí neplatičům a opozdilcům postihy. Jak se sankcím vyhnout?

Jeho aktuální výše je 19,75 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB (5,75 procenta), jíž banka nedávno snížila, tradičně navýšenou o čtrnáct procentních bodů.

Na portálu BusinessInfo.cz najdete čísla bankovních účtů jednotlivých fin. úřadů pro platbu daně z příjmů. Připomínáme, že variabilním symbolem je vaše daňové identifikační číslo, případně rodné číslo.

Slevy a zvýhodnění

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob využít celou řadu slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně, slevy na manžela či manželku při ročním zúčtování. V roce 2023 zůstává stejná jako loni základní sleva na poplatníka (ročně 30 840 korun).

Totožné zůstávají také slevy na jedno, ale i dvě a více dětí a úpravy se letos dotkly i daňového bonusu.

Některé změny přinesl vládní konsolidační balíček. Ruší se například školkovné či sleva na studenta, slevu na vyživovaného partnera už využijí jen lidé s dětmi do tří let věku.

Slevy na dani z příjmu: Které z nich využijete naposledy?

Specifickou výhodou je možné využití takzvaného „institutu spolupracující osoby v rámci optimalizace daňové povinnosti“. Platí zejména pro ty, kteří mají vyšší příjmy, a tedy vyšší daňový základ.

Institut spočívá v „přerozdělení příjmů na spolupracující osobu“, kterou může být manžel, člověk žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nebo člen rodiny, který se účastní na provozu rodinného podniku.

V případě spolupracujícího manžela/manželky je možné rozdělit příjmy do 50 procent, nejvýše však 540 000 korun za rok. U ostatních spolupracujících osob je možné rozdělit v úhrnu maximálně 30 % příjmů, nejvíc ale 180 000 korun. Podnikatel si tak může snížit vlastní daňový základ. Příjmy a výdaje spolupracujících osob upravuje paragraf 13 zákona o daních z příjmů.

Daňové přiznání s poradcem?

Podnikatelé, kterým vyplňuje přiznání k dani z příjmů daňový poradce, mají letos čas do 1. července. V týž den musí mít finanční úřad na účtu opět zaplacenou daň. Do konce března už ale nemusí, tak jako dříve, doručovat na finanční úřad plnou moc.

Podle nedávného průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank si na přípravu přiznání najímalo do zavedení paušální daně daňového poradce asi třicet procent tuzemských drobných podnikatelů. V roce 2017 využily v Česku posunutý termín zhruba dvě pětiny firem a patnáct procent fyzických osob. V roce 2020 již šlo o téměř třetinu subjektů.

Co by si měli podnikatelé pohlídat a jak postupovat, pokud se poradce dopustí chyby

„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby daňových poradců do roku 2021 stoupal. Od roku 2013 do roku 2020 narostl více než trojnásobně,“ popisuje daňová poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová.

Předloni nicméně zájemců opět ubylo díky zmiňovanému zavedení paušální daně (PD) a letos úbytek pokračuje. PD aktuálně využívá asi 125 tisíc živnostníků (ve výsledku to znamená, že daňové přiznání vyplňovat a posílat berňáku nemusíte).

Lidé se od profesionála mohou dočkat nejen rad, jak uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový expert především minimalizuje riziko omylů. Pokud přece jen udělá chybu, je za ni odpovědný poplatník, nicméně může na svém poradci vymáhat náhradu škody.

„Daňoví poradci musejí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ doplňuje Blanka Štarmanová.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme