Slevy na dani z příjmu: Které z nich využijete naposledy?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou při vyplňování přiznání k dani z příjmu stále využít několik slev. Některé ale ruší vládní konsolidační balík. Jejich výčet nabízíme v následujícím textu na BusinessInfo.cz.

Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně, slevy na manžela či manželku, které vláda zatím neruší (pouze upravuje podmínky pro jejich využití) při ročním zúčtování.

Ilustrační foto

Daň z příjmu: Co zůstane beze změn?

OSVČ se nemusejí obávat, že přijdou o bonus, který se týká všech, kteří platí daň z příjmu fyzických osob. Základní sleva na poplatníka zůstane zachována, a to ve stejné výši jako v letošním roce.

Při vyplňování přiznání za rok 2023 si tedy budou moci podnikatelé odečíst od daně 30 840 korun ročně.

K první výrazné úpravě této slevy došlo v roce 2008. Zatímco do té doby jste mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun ročně, v následujícím zdaňovacím období už šlo o částku 24 840 korun (tedy 2 070 Kč měsíčně). Následně došlo ještě ke dvěma zvýšením – pokaždé o tři tisíce korun. Pro zdaňovací období 2022 a 2023 je základní sleva na poplatníka stejná. Na slevu mají nárok všichni, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy.

Slevy se vždy uplatňují v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze část roku.

Michal Dvořáček, poradce

Kdy je výhodnější využít tuto slevu i dalších zvýhodnění a kdy naopak vstoupit do režimu paušální daně si přečtěte v článku Jaké můžete využívat slevy na daních? na BusinessInfo.cz

Žádných změn nedoznala ani tradiční sleva na děti, přestože toto zvýhodnění se měnilo v historii nejčastěji (zejména jeho parametry). Daňové zvýhodnění na jednoho potomka tedy zůstává stejné jako loni.

Připomínáme, že nárok na tento benefit má každý, kdo má dostatečný příjem, který plyne z pracovní činnosti (tedy nejen z podnikání, ale i zaměstnání). Ročně musíte vydělat minimálně šestinásobek minimální mzdy (letos 103 800 korun).

Toto zvýhodnění nicméně můžete využít i měsíčně. Poprvé lze slevu uplatnit v měsíci, kdy se vám dcera nebo syn narodili. Částky jsou dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P.

Pokud se při výpočtu daně dostane OSVČ do záporných čísel, to jest částka je vyšší než vypočtená daň, má dokonce od státu nárok na přeplatek. Více si přečtěte v textu: Jaké jsou slevy na děti? Zrušil se limit pro daňový bonus.

Daňové zvýhodnění na děti (zdaňovací období 2022 i 2023)ročníměsíční
na první dítě15 204 Kč1 267 Kč
na druhé dítě22 320 Kč1 860 Kč
na třetí a každé další dítě27 840 Kč2 320 Kč
na první dítě (s průkazem ZTP/P)30 408 Kč2 534 Kč

Změny v parametrech (od roku 2024)

Jedna z úprav, kterou přinesl konsolidační balík, se netýká přímo slev, nicméně bude mít dopad na výši daní u OSVČ s vysokými příjmy.

Poté, co vláda zrušila před dvěma lety takzvanou solidární daň, nahradila ji jinou formou progrese. Pro lidi s vyššími příjmy zavedla třiadvacetiprocentní daň z příjmu (běžná výše 15 procent), která se ovšem týkala pouze ročních příjmů nad 48násobek průměrné mzdy. Od roku 2024 plátců vyšší daně přibývá, hranice se totiž snižuje na šestatřicetinásobek průměrné mzdy.

Méně lidí také dosáhne na slevu na vyživovanou manželku/manžela. Sleva na druhého z manželů sice zůstává ve výši 24 840 korun ročně, konsolidační balíček ale zvýhodnění omezuje, a to opět od roku 2024 – nebude se tedy ještě týkat příjmů za loňský rok. Letos na něj nově dosáhnou jen ti, kteří mají manžela/manželku pečující o dítě do tří let věku. Podle vlády totiž tento benefit odrazuje lidi od toho, aby co nejrychleji nastoupili do práce.

V případě, že jde o držitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním postižením – může si partner z daně z příjmu odečíst dokonce dvojnásobnou částku: 49 680 korun ročně, tedy 4 140 korun měsíčně.

Ještě dodejme, že příjmy partnera za daný kalendářní rok nesmí přesáhnout 68 000 korun. Tato částka zůstává stejná i v roce 2024.

Co se ruší úplně?

V roce 2024 se definitivně zruší daňová sleva na umístění dítěte do mateřské školy, sleva na studenta a také některé odpočty. V daňovém přiznání, které odevzdáte letos za rok 2023, je využijete naposledy.

Chcete ještě letos ušetřit na daních? Jaké odpočty lze využít a co zruší vládní balík

Základní sleva na studenta byla dosud ve výši 4 020 korun ročně. K ní si mohl každý studující přidat ještě základní slevu na poplatníka. Od roku 2024 už budou moci studenti (stejně jako všichni ostatní poplatníci) využít jen tu a o výhodu ve výši 4020 Kč ročně přijdou.

Důvodem změny je podle vládních legislativců nízká efektivita zvýhodnění. „Klasickým studentům prý postačuje standardní sleva na poplatníka, která při patnáctiprocentní dani z příjmu fyzických osob vylučuje zdanění u výdělku do 205 600 korun ročně (studující mají většinou nižší příjmy),“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

Vláda nepotěšila ani rodiče dětí v mateřských školách. Živnostníci a podnikatelé s dětmi v předškolním věku mají při vyplňování přiznání za rok 2023 naposledy šanci zaplatit nižší daň z příjmů díky takzvanému školkovnému.

To se od ledna 2024 rovněž ruší. Maximální sleva na jedno dítě se pro rok 2023 nicméně zvýšila o 1100 korun až na 17 300 Kč.

Podnikatelé ušetří na dani z příjmu za děti v MŠ naposledy. Školkovné se ruší

Školkovné znamenalo, že si rodiče mohli odečíst část nákladů na pobyt dítěte v MŠ. Týká se to ovšem výhradně zaplaceného školného, nikoli dalších nákladů na pobyt dítěte. Pokud je školné nižší, rodiče logicky odečtou méně.

„Tato sympatická sleva se týká dětí, které chodí do státní, soukromé nebo firemní školky, do dětské skupiny a podobných registrovaných zařízení. Pokud však dítě navštěvuje neregistrovanou organizaci, jako jsou například některé lesní školky, nebo má soukromé hlídání, pak se na jeho rodiče zvýhodnění bohužel nevztahuje,“ popisuje zakladatelka účetní firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová.

Zmíněné zvýhodnění mohou už několik let využít i ti, kteří uplatňují výdajové paušály. „A důležité je zmínit, že takzvané školkovné je slevou na dani. Částky jsou tedy odečítané přímo z vypočtené daně, nikoliv z jejího základu,“ doplňuje poradce Michal Dvořáček.

To se ostatně týká i ostatních výše zmíněných slev. Všechny částky se paušálně odečítají od výsledné daně z příjmu, nikoli od daňového základu. Jsou tedy ve výsledku pro poplatníka výhodnější.

Na závěr připomínáme, že je letošní novinkou sleva za zastavenou exekuci. Jelikož výše náhrady činí 30 procent z vymáhané pohledávky a maximální hodnota zastavené pohledávky je 1500 Kč, můžete dosáhnout maximálně na slevu ve výši 450 korun.

Slevy na dani z příjmu fyzických osob

  • Sleva na děti – zůstává stejná jako v roce 2022
  • Sleva na poplatníka – zůstává stejná jako v roce 2022
  • Sleva na invaliditu a sleva pro držitele ZTP-P – zůstávají stejné jako v roce 2022
  • Sleva na manžela / manželku – letos zůstává stejná
    změní se parametry, od roku 2024 platí jen pro ty, kteří pečují o dítě do tří let
  • Školkovné – letos se zvyšuje, od roku 2024 se ruší
  • Sleva na studenta – zůstává stejná jako v roce 2022, v roce 2024 se ruší
  • Sleva na zastavenou exekuci (novinka)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme