Daně za rok 2023: Jaké můžete využít slevy? Některé ruší vládní balíček

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu využít mnoho slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně, slevy na manžela či manželku při ročním zúčtování. Odpočty a slevy je možné uplatnit i u dalších daní, některé bonusy se ale od roku 2024 ruší.

Na úvod připomínáme, že vládní úsporná opatření, na kterých se vláda dohodla loni v květnu, se dotýkají některých tradičních daňových slev. Konsolidační balíček schválili poslanci i senátoři na podzim.

Ilustrační fotografie

Už v roce se 2022 zvedla základní sleva na poplatníka, slevy na dvě a více dětí a úpravy se dotkly i daňového bonusu. Na BusinessInfo.cz vám nabízíme přehled zvýhodnění u daně z příjmu i ostatních daní.

Poplatníci už od roku 2024 nebudou mít možnost uplatnit slevu na dítě umístěné v mateřské škole. Takzvané školkovné se ruší stejně jako sleva na studenta ve výši 4 020 korun ročně. U slevy na manželku/manželku došlo ke zpřísnění pravidel (viz níže). Při vyplňování daňového přiznání za loňský rok se ale nemusíte obávat, to ještě platí dosavadní pravidla.

Více si přečtěte v článku Konsolidační balíček přináší mnoho změn v daních. Které to jsou a koho se týkají?

Základní sleva zůstává stejná

Nejtradičnějším bonusem, který může využít prakticky každý plátce daně z příjmu fyzických osob, je základní sleva na poplatníka. K její první výrazné úpravě došlo v roce 2008. Zatímco do té doby jste mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun ročně, v následujícím zdaňovacím období už šlo o částku 24 840 korun (tedy 2 070 Kč měsíčně).

Až do roku 2020 zůstala sazba stejná. Až předloni se zvýšila na 2 320 korun měsíčně (27 840 ročně). Tato částka byla rozhodující pro ty, kteří odevzdali přiznání na jaře či v červenci 2022. Pro zdaňovací období 2022 ale také 2023 je základní sleva na poplatníka opět o 3 000 korun ročně vyšší (30 840 korun).

Na slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Slevy se vždy uplatňují v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze část roku.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2023

Pro drobné živnostníky tato úleva v kombinaci s výdajovým paušálem často znamená, že na dani z příjmu nezaplatí ani korunu. Příkladem může být bezdětný a svobodný řemeslník, který si za rok 2023 vydělá 500 tisíc korun. Při uplatnění paušálu ve výši 80 procent je jeho daňový základ, ze kterého vypočítá odvod, 100 tisíc a roční patnáctiprocentní daň tedy jen 15 tisíc. Po uplatnění slevy na poplatníka 30 840 korun tak neodvede do státní kasy ani korunu.

V takovém případě se mu nevyplatí ani jinak výhodná paušální daň. Při vstupu do tohoto režimu by řemeslník zaplatil 1200 korun ročně a mírně by se mu navýšily i odvody na sociální pojištění.

Co ještě říká o slevě zákon?

Sleva se uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Zmíněný bonus lze využít bez ohledu na to, zda si vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete výdaje paušálem. Všichni podnikatelé bez výjimek mohou uplatnit také slevu na dítě či vyživovaného manžela/manželku.

Od roku 2021 lze ušetřit často ještě více než při využití výdajových paušálů, přihlásí-li se podnikatelé ke zmíněné paušální dani. Ta je výhodná i v tom, že její plátci nemusejí vyplňovat daňové přiznání. Loni činila daň 6 208 korun za měsíc. Pro rok 2024 se pak paušální daň v prvním pásmu zvýšila na 7498 korun měsíčně.

Po navýšení limitu na dva miliony korun ročního obratu má na vstup do paušálního režimu nárok víc lidí. Jaká jsou jednotlivá pásma?

FS uzavřela více než třetinu finančních úřadů. Kam se od července obracet?

V letošní částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 968 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 4 430 korun a 100 korun na samotné dani z příjmů.

Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 89 976 korun, z toho 1 200 korun představuje samotná daň. Pro mnoho podnikatelů je tedy tento režim nejvýhodnější.

Zpět na začátek

Studenti na brigádách

Specifickou skupinou jsou studenti, přivydělávající si během studia. „Nejvíce jich samozřejmě pracuje v létě. Studenti nejsou během práce limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už při práci na dohodu nebo na standardní pracovní smlouvu,“ upozorňuje daňový expert Petr Gola.

Základní sleva na studenta je 4 020 korun ročně. Letos ale bude zrušena.

Důvodem změny je podle vládních legislativců nízká efektivita zvýhodnění. Klasickým studentům prý postačuje standardní sleva na poplatníka, která při patnáctiprocentní dani z příjmu fyzických osob vylučuje zdanění u výdělku do 205 600 korun ročně (a studující mají většinou nižší příjmy).

Jaké daně platí brigádníci? Jakých výhod a slev mohou studenti využít?

Sleva na druhého z manželů (vyživovaného) je ve výši 24 840 korun ročně. Částka byla mnoho let stejná jako v případě základní slevy na poplatníka, na rozdíl od ní se ale výše tohoto zvýhodnění nemění.

Konsolidační balíček ale zvýhodnění přece jen omezuje, a to od roku 2024 – nebude se tedy se týkat příjmů za letošní rok. Nově na něj dosáhnou jen ti, již mají manžela/manželku pečující o dítě do tří let věku. Podle vlády totiž sleva odrazuje lidi od toho, aby co nejrychleji nastoupili do práce. 

V případě, že jde o držitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním postižením – může si partner z daní odečíst dokonce dvojnásobnou částku: 49 680 korun ročně, tedy 4 140 korun měsíčně. Slevy je možné využít i v institutu registrovaného partnerství.

Zpět na začátek

Partner bez příjmů?

V zákoně se dočtete, že slevy uplatňujete na „manžela/manželku bez příjmu“. To ovšem neznamená, že je pro OSVČ aktuální pouze v případě, že jejich životní partner nemá absolutně žádný zdroj příjmů. Navíc je zde stanoven roční limit, aktuálně ve výši 68 000 korun.

Pokud ovšem váš partner pobírá dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální služby, ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření, slevu na manžela/manželku samozřejmě uplatnit můžete bez ohledu na limit.

Ve stejné skupině jsou pak ještě stipendia pro studenty nebo takzvané „příjmy plynoucí z péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“. Pro úplnost dodejme, že podpora v nezaměstnanosti do této skupiny nepatří. Jinými slovy: Ti, jejichž manžel či manželka pobírají podporu, na zmíněnou výhodu nárok nemají.

Které příjmy se nepočítají:

  • rodičovský příspěvek,
  • dávky sociální podpory a sociální péče
  • dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči,
  • stipendium během studia,
  • zvýšení důchodu pro bezmocnost,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření,
  • vrácení daně z příjmu z předchozího zdaňovacího období.

Na slevy na dani z příjmu mají konečně nárok i sami držitelé průkazu ZTP-P (16 140 korun ročně), nebo ti, kdo pobírají částečný nebo úplný invalidní důchod.

Poplatníci v invalidním důchodu mohou ušetřit 2 520 korun ročně, a to v případě invalidity I. a II. stupně. Jsou-li zařazeni do III. stupně mohou ušetřit až 5 040 korun ročně. O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku.

Novinkou je zvýhodnění takzvaných marných exekucí, které běží bezvýsledně (nic se od dlužníka nevymohlo) déle než tři roky a u nichž původní dlu představoval maximálně 1 500 korun. Tyto exekuce se zastavují od začátku roku 2022. Věřitelé si mohou odečíst z daní 450 korun (30 procent z 1 500 Kč) za každé takto zastavené vymáhání pohledávky.

Zpět na začátek

Slevy (nejen) na potomky

Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími změnami, je sleva na děti. Zákonodárci rozhodl i v červenci 2021 o další úpravě. Daňové zvýhodnění na jednoho potomka zůstává stejné jako v předchozích letech, u dvou a více dětí už nyní počítejte s vyšším odpočtem.

Jeden z rodičů může nyní na dani ušetřit 1 267 korun měsíčně na jednoho potomka, a nově 1 860 na druhé a 2 320 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. Částky jsou opět dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P.

Pokud se při výpočtu daně dostane poplatník do záporných čísel, tj. bonus je vyšší než vypočtená DPFO, má dokonce od státu nárok na přeplatek. Více si přečtěte v textu Jaké jsou nově slevy na děti? Zrušil se limit pro daňový bonus.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je výsledná částka alespoň 100 korun. Maximální výše bonusu byla od roku 2016 až do loňského roku 60 300 korun. V červenci 2021 se tento limit zrušil a výše bonusu je nově bez omezení.

Zpět na začátek

Výhoda pro rodiče dětí ve školkách. Už nebude

Šest let platilo také takzvané školkovné. I tato sleva se od roku 2024 ruší, a proto ji rodiče v daňovém přiznání za rok 2023 uplatní naposledy.

Týká se rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo dětských skupin. Ze svých daní si mohou letos odečíst školné až do výše 17 300 korun za každého potomka. Loni šlo o částku 16 200 korun, která odpovídala stejně jako letos výši minimální mzdy za předchozí rok.

Pro jistotu připomínáme, že v daňovém přiznání je na tyto slevy řádek 69a (sleva za umístění dítěte). Potvrzení o tom, že školku navštěvuje, je povinnou přílohou DAP.

Poradíme vám jak vyplnit přiznání řádek po řádku

Podnikatelé i zaměstnanci mohou vydělat i na takzvaných odečitatelných položkách. Nedávno se zvyšovaly limity pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců z 30 000 na 50 000 korun ročně. Narostla také nezdanitelná částka na penzijní připojištění, kterou si mohou OSVČ odečíst od základu daně, a to na 24 tisíc korun a také odpočet na životní pojištění – opět z 12 tisíc na 24 tisíc korun. 

Specifickým zvýhodněním je sleva na invaliditu. Výše slev pro lidi s lehčím (invalidní důchod prvního a druhého stupně) i těžším postižením (invalidní důchod třetího stupně) zůstala stejná jako v roce 2017, změnila se ovšem metodika přiznávání slev. Nárok na tuto slevu se mají ti, kdo předloží výměr o přiznání invalidního důchodu a současně potvrzení o jeho výplatě. Výplata důchodu se každoročně prokazuje do 15. února.

Zpět na začátek

Slevy u dalších daní

Také podnikatelé, kteří využívají pro svoje podnikání auta a odvádějí tedy daň silniční, mohli využít jistých úlev. Loni o ně ale přišli. Poplatníkům navíc připomínáme, že vláda v roce 2022 zrušila silniční daň pro vozidla do 12 tun, plátců tohoto odvodu tak výrazně ubylo.

Dlouho fungovala především sleva v závislosti na stáří aut. Stát tak motivoval podnikatele k nákupu nových automobilů. Pokud bylo vaše auto nové (do tří let), mohli jste si od výsledné silniční daně odečíst až 48 procent. Ještě do stáří vozu 108 měsíců mohl jeho uživatel/majitel do roku 2022 ušetřit z daně až 25 procent.

Změna zákona majitele nepotěšila

Od loňského roku byla zrušena byla také ostatní snížení daně uvedená do konce roku 2021 v § 6, tj. např. snížení sazby daně o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, pokud nejsou používána k podnikání

U daně z nemovitých věcí jsou sazby odlišné v závislosti na tom, kde se daný byt, dům či pozemek nacházejí. Dílčí základ daně se totiž násobí koeficienty podle velikosti obce a také tzv. místními koeficienty, o nichž si rozhodují samotné obce. Řada nemovitých věcí je od daně osvobozena a pro různé nemovitosti platí různé sazby daně.

Daň z příjmů právnických osob je možné snížit o slevu, kterou je částka maximálně 18 000 korun ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením. Ještě vyšší částku, až 60 000 korun, lze ušetřit za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Více v zákoně o dani z příjmu.

Zaměstnavatelé tak mohou ušetřit:

  • 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, případně poměrnou část, dojdeme-li přepočtem na průměrný počet zaměstnanců (viz dále) k desetinnému číslu;
  • 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, nebo opět případně poměrnou část této částky.

Systém zvýhodnění a odpočtů u daně z přidané hodnoty je natolik složitý, že doporučujeme prostudovat paragrafy 36 – 79 zákona o DPH, případně se poradit s odborníkem. Zároveň je potřeba počítat s tím, že je stále více položek zařazeno do takzvaného systému reverse charge. Česko navíc stále nevzdalo zavedení plošného reverse charge pro všechny platby DPH.

Plátci DPH mohou ušetřit například díky slevě z ceny, kterou běžně poskytují plátci při dodání zboží. A co říká zákon? Pokud je sleva z ceny poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, sníží se podle § 36 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, základ daně právě o slevu z ceny.

Jakub Procházka

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme