Jaké slevy na děti můžete uplatnit? Limit pro daňový bonus byl zrušen

Podnikatelé, kteří mají dvě a více dětí, mohou v daňovém přiznání za rok 2022 počítat s vyššími slevami na dani z příjmů. U jednoho dítěte zůstává zvýhodnění stejné jako do loňského roku.

Poslanci loni schválili zvýšení přídavků na děti a současně zvedli ruce pro zvýšení daňového zvýhodnění pro rodiče dvou a více potomků. Sleva na první dítě se nezměnila a zatím měnit nebude.

Ilustrační fotografie

Navýšení dávek přichází stát ročně na zhruba 5,5 miliardy korun, daňová sleva připravuje státní rozpočet až o 2,7 miliardy za rok. 

Zvýšení zpětně od roku 2021

„Daňové zvýhodnění na jedno dítě ve společně hospodařící domácnosti řeší jiný zákon o státní sociální podpoře. Roční zvýhodnění na jednoho potomka tedy zůstalo i pro rok 2022 na dosavadních 15 204 korunách (1267 Kč měsíčně),“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček.

Daňová sleva na druhé dítě se zvýšila z 19 404 na 22 320 korun ročně. Rodiče tří a více potomků si mohou v daňovém přiznání na rok 2022 odepsat od daní až 27 840 korun (do roku 2021 24 204 Kč).

Nabízíme přehled slev na daních. Opět se zvyšuje základní sleva na poplatníka

„Vyšší částky daňového zvýhodnění bylo možné využít už při ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2021 a platí to i pro přiznání za rok 2022. Při zúčtování měsíční mzdy se vyšší částky zvýhodnění používají od ledna 2022,“ shrnuje daňová poradkyně KODAP Jana Melicharová.

Zároveň byla zrušena maximální částka měsíčního daňového bonusu 5 025 korun s tím, že i tato změna byla uplatněna až v roce 2022 (viz níže). V praxi to znamená, že zatímco do loňského roku jste mohli dostat od státu maximální přeplatek 60 300 korun, nyní můžete teoreticky dostat podstatně více.

Máte děti? Dobře počítejte

Rodiny s dětmi platí státu stále méně, a bonus mohou nadále využívat i OSVČ, které uplatňují výdajové paušály. Totéž se týká i dalších slev (například na vyživovaného manžela/manželku).

V přiznání pro rok 2022 bude tedy možné uplatnit slevy ve výši 1 267 korun za měsíc na jednoho potomka, 1 860 Kč na dvě děti a 2 320 korun měsíčně na tři a více ratolestí. Bonus je ve všech případech dvojnásobný, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P.

Daňové zvýhodnění na děti 2022ročníměsíční
na první dítě15 204 Kč1 267 Kč
na druhé dítě22 320 Kč1 860 Kč
na třetí a každé další dítě27 840 Kč2 320 Kč
na první dítě (s průkazem ZTP/P)30 408 Kč2 534 Kč
na druhé dítě (ZTP/P)44 640 Kč3 720 Kč
na třetí a každé další dítě (ZTP/P)55 680 Kč4 640 Kč
Zdroj: FS ČR

Výhoda se vás týká v případě, že se staráte o vyživovaného nezletilého ve společně hospodařící domácnosti. Případně o zletilého potomka do 26 let věku, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání“, tj. studuje vysokou školu.

Nárok na zvýhodnění má ovšem pouze jeden rodič. Proto je nutné k daňovému přiznání přidat potvrzení, že slevu nečerpá druhý z rodičů. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se dokládá čestným prohlášením.

Pokud vám při započítání slevy vyjde záporná daň, platí, že:

  • státu neodvedete na dani z příjmu ani korunu
  • stát vám ve formě takzvaného daňového bonusu peníze vrátí

Bonus: V čem je rozdíl?

Pokud si OSVČ – v případě, že nemá děti – vypočítá po uplatnění ostatních slev zápornou daň, nezaplatí sice finančnímu úřadu na dani z příjmů ani korunu, stát mu ale nic nevrátí.

V případě, že je vypočítaná daň záporná po započtení slev na děti, mají poplatníci nárok na takzvaný daňový bonus. Jde o přeplatek pro ty, kteří si vypočítají ve svém přiznání daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na potomky. Stát jim následně rozdíl vyplatí.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele pro rok 2023

Na bonus dosáhnou jen ti, kteří mají za uplynulé roční zdaňovací období příjem nejméně ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy. Tu vláda pro rok 2022 stanovila na 16 200 korun. V praxi to znamená, že váš roční příjem musí být v roce 2022 více než 97 200 korun (8 100 korun měsíčně).

Peníze od státu (přeplatek na dani) mohou dostat nejen OSVČ, ale i zaměstnanci. U nich je rozhodující, zda mají měsíční příjem minimálně ve výši poloviny minimální mzdy.

Stát nevrátí méně než 100 korun

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je výsledná částka alespoň 100 korun.

Peníze, na které se tento benefit vztahuje, musíte získat ze závislé činnosti (zaměstnání) či podnikání. Do nedávna se týkal i příjmů z pronájmu nebo z kapitálového majetku. To už ale neplatí.

Máte-li pouze výdělky, které definuje paragraf 10 zákona o dani z příjmů jako Ostatní příjmy, máte rovněž smůlu a berňák vám nevrátí ani korunu.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění