Nabízíme přehled slev na daních. Opět se zvýší základní sleva na poplatníka

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu využít mnoho slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně, slevy na manžela či manželku při ročním zúčtování. V roce 2023 se opět zvýší základní sleva na poplatníka. Odpočty a slevy je možné uplatnit i u dalších daní.

Od roku 2022 se zvedají slevy na dvě a více dětí a úpravy se dotkly i daňového bonusu. Zvýhodnění najdete také u ostatních daní. Na BusinessInfo.cz vám nabízíme jejich přehled.

Ilustrační fotografie

Nejtradičnějším bonusem, který může využít prakticky každý plátce daně z příjmu fyzických osob (DPFO), je základní sleva na poplatníka. K její první výrazné úpravě došlo v roce 2008. Zatímco ještě v roce 2007 jste mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun ročně, v následujícím zdaňovacím období už šlo o částku 24 840 korun (tedy 2070 Kč měsíčně).

Až do loňského roku zůstala sazba stejná jako před dvanácti lety. Pro rok 2021 se nicméně zvýšila na 2 320 korun měsíčně (27 840 Kč ročně). Tato částka byla rozhodující pro ty, kteří odevzdali přiznání (DP) v dubnu či červenci 2022 za zdaňovací období 2021.

Při vyplňování DP za rok 2022 bude základní sleva na poplatníka opět vyšší, a to o 3000 korun (30 840 korun za rok). Tato změna byla schválena poslanci i senátory v daňovém balíčku, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu, už v roce 2020. Zákon nabyl platnosti letos.

Na slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Slevy se vždy uplatňují v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Pro drobné živnostníky tato úleva v kombinaci s výdajovým paušálem často znamená, že na dani z příjmu nezaplatí ani korunu. Příkladem může být bezdětný a svobodný řemeslník, který si za rok 2022 vydělá 500 tisíc korun. Při uplatnění paušálu ve výši 80 procent je jeho daňový základ, ze kterého vypočítá DPFO, 100 tisíc a roční patnáctiprocentní daň 15 tisíc. Po uplatnění slevy na poplatníka 30 840 korun tak neodvede do státní kasy ani korunu.

Co říká o slevě zákon?

Sleva se uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Od roku 2018 lze zmíněný bonus využít bez ohledu na to, zda si vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete výdaje paušálem. Od té doby mohou také všichni podnikatelé bez výjimek uplatnit slevu na dítě či vyživovaného manžela/manželku.

Od roku 2021 lze ušetřit často ještě více než při využití výdajových paušálů, přihlásí-li se podnikatelé k takzvané paušální dani. Ta je výhodná i v tom, že její plátci nemusejí vyplňovat daňové přiznání.

Loni činila daň 5 469 korun měsíčně. V roce 2022 se vzhledem k rekordnímu zvýšení minimálních záloh (vypočítávají se z průměrné mzdy) zvedla o více než 500 korun. V jediném odvodu tak podnikatelé platí od ledna do prosince 2022 5994 korun za měsíc.

V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 korun a 100 korun na samotné dani z příjmů.

Ročně to znamená celkový paušální odvod jen ve výši 71 928 korun, z toho 1200 korun představuje samotná daň. Pro mnoho podnikatelů je tedy tento režim nejvýhodnější.

Studenti na brigádách

Specifickou skupinou jsou studenti, přivydělávající si během studia. „Nejvíce jich pracuje v červenci a srpnu. Studenti nejsou během práce limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už při práci na dohodu nebo na standardní pracovní smlouvu,“ upozorňuje daňový expert Petr Gola. Základní sleva na studenta je 4020 korun ročně.

Sleva na druhého z manželů (vyživovaného) je ve výši 24 840 korun ročně. Částka byla stejná jako v případě základní slevy na poplatníka, na rozdíl od ní se ale toto zvýhodnění nemění.

V případě, že jde o držitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním postižením – může si partner z daní odečíst dokonce dvojnásobnou částku: 49 680 korun ročně, tedy 4140 korun měsíčně. Slevy je možné využít i v institutu registrovaného partnerství.

Partner bez příjmů?

V zákoně se dočtete, že slevy uplatňujete na „manžela/manželku bez příjmu“. To ovšem neznamená, že je pro OSVČ aktuální pouze v případě, že jejich životní partner nemá absolutně žádný zdroj příjmů. Navíc je zde stanoven roční limit, aktuálně ve výši 68 000 korun.

Pokud ovšem váš partner pobírá dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální služby, ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření, slevu na manžela/manželku samozřejmě uplatnit můžete bez ohledu na limit.

Ve stejné skupině jsou pak ještě stipendia pro studenty nebo takzvané „příjmy plynoucí z péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“. Pro úplnost dodejme, že podpora v nezaměstnanosti do této skupiny nepatří. Jinými slovy: Ti, jejichž manžel či manželka pobírají podporu, na zmíněnou výhodu nárok nemají.

Které příjmy se nepočítají:

  • rodičovský příspěvek,
  • dávky sociální podpory a sociální péče
  • dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči,
  • stipendium během studia,
  • zvýšení důchodu pro bezmocnost,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření,
  • vrácení daně z příjmu z předchozího zdaňovacího období.

Na slevy na dani z příjmu mají konečně nárok i sami držitelé průkazu ZTP-P (16 140 korun ročně), nebo ti, kdo pobírají částečný nebo úplný invalidní důchod.

Poplatníci v invalidním důchodu mají nárok na slevu ve výši 2520 Kč ročně, a to v případě invalidity I. a II. stupně. Jsou-li zařazeni do III. stupně mohou ušetřit až 5040 korun ročně. O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku.

Novinkou je zvýhodnění takzvaných marných exekucí, které běží bezvýsledně (nic se od dlužníka nevymohlo) déle než tři roky a u nichž původní dlu představoval maximálně 1500 korun. Tyto exekuce se zastavují od začátku roku 2022. Věřitelé si mohou odečíst z daní 450 korun (30 préocent z 1500 Kč) za každé takto zastavené vymáhání pohledávky.

Slevy (nejen) na potomky

Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími změnami, je sleva na děti. Zákonodárci rozhodli v červenci 2021 o další úpravě. Daňové zvýhodnění na jednoho potomka zůstává stejné jako v předchozích letech, u dvou a více dětí už nyní počítejte s vyšším odpočtem.

Jeden z rodičů může nyní na dani ušetřit 1267 korun měsíčně na jednoho potomka, a nově 1860 na druhé a 2320 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. Částky jsou opět dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P.

Pokud se při výpočtu daně dostane poplatník do záporných čísel, tj. bonus je vyšší než vypočtená DPFO, má dokonce od státu nárok na přeplatek. Více si přečtěte v textu Jaké jsou nově slevy na děti? Zrušil se limit pro daňový bonus.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

„Vyšší částky daňového zvýhodnění se použily zpětně od 1.1.2021, a to při ročním zúčtování daně za celý rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021. Při zúčtování měsíční mzdy se vyšší částky zvýhodnění používají od ledna 2022,“ shrnuje daňová poradkyně KODAP Jana Melicharová.

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je výsledná částka alespoň 100 korun. Maximální výše bonusu byla od roku 2016 až do loňského roku 60 300 korun. V červenci 2021 se tento limit zrušil a výše bonusu je nově bez omezení.

Výhoda pro rodiče dětí ve školkách

Už pět let platí rovněž takzvané školkovné. To se týká rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo dětských skupin. Ze svých daní si mohli letos odečíst tyto výdaje až do výše 15 200 korun za každého potomka. Loni šlo o částku 14 600 korun, která odpovídala stejně jako letos výši minimální mzdy.

Daňové poplatníky potěší stát i příští rok. Vláda totiž opět zvýšila minimální mzdu, a to o 1000 korun. Sleva na dítě v předškolním zařízení tak vyšplhá (za rok 2022) až na 16 200 korun.

V daňovém přiznání je na tyto slevy řádek 69a (sleva za umístění dítěte). Potvrzení o tom, že školku navštěvuje, je povinnou přílohou DAP.

Poradíme vám jak vyplnit přiznání řádek po řádku

Podnikatelé i zaměstnanci mohou vydělat i na takzvaných odečitatelných položkách. Nedávno se zvyšovaly limity pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců z 30 000 na 50 000 korun ročně. Narostla také nezdanitelná částka na penzijní připojištění, kterou si mohou OSVČ odečíst od základu daně, a to na 24 tisíc korun a také odpočet na životní pojištění – opět z 12 tisíc na 24 tisíc korun. 

Od zavedení elektronické evidence tržeb mohli poplatníci využít i slevy na EET (maximálně do výše 5000 korun). Ty lze ovšem uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu. Letos je ovšem tento bonus k dispozici naposledy, od 1. 1. 2023 je EET zrušena.

Specifickým zvýhodněním je sleva na invaliditu. Výše slev pro lidi s lehčím (invalidní důchod prvního a druhého stupně) i těžším postižením (invalidní důchod třetího stupně) zůstala stejná jako v roce 2017, změnila se ovšem metodika přiznávání slev. Nárok na tuto slevu se mají ti, kdo předloží výměr o přiznání invalidního důchodu a současně potvrzení o jeho výplatě. Výplata důchodu se každoročně prokazuje do 15. února.

Slevy u dalších daní

Také podnikatelé, kteří využívají pro svoje podnikání auta a odvádějí tedy povinně daň silniční, mohou využít jistých úlev. Zajímavá je pro ně především sleva v závislosti na stáří aut.

Stát totiž „motivuje“ podnikatele k nákupu nových automobilů sníženou silniční daní. Pokud je totiž vaše auto nové (do tří let), můžete si od výsledné silniční daně odečíst až 48 procent. U vozidel, kterým je od tří do šesti let uplatníte slevu 40 procent. A ještě do stáří vozu 108 měsíců může jeho uživatel/majitel ušetřit z daně až 25 procent.

Stáří vozidlaSlevy na výsledné dani
0-36 měsíců48 %
37-72 měsíců40 %
73-108 měsíců25 %

„Nárok na příslušné snížení sazby daně začíná kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí u stejného vozidla po devíti letech. Pokud dojde ke změně provozovatele vozidla, snížení může uplatnit nový provozovatel, a to nejdříve v kalendářním měsíci, kdy došlo k zápisu změny provozovatele v technickém průkazu,“ upozorňují zástupci daňové správy.

Poplatníky nicméně upozorňujeme, že vláda letos zrušila silniční daň pro vozidla do 12 tun, plátců tohoto odvodu tak výrazně ubylo.

U daně z nemovitých věcí jsou sazby odlišné v závislosti na tom, kde se daný byt, dům či pozemek nacházejí. Dílčí základ daně se totiž násobí koeficienty podle velikosti obce a také tzv. místními koeficienty, o nichž si rozhodují samotné obce. Řada nemovitých věcí je od daně osvobozena a pro různé nemovitosti platí různé sazby daně.

Daň z příjmů právnických osob je možné snížit o slevu, kterou je částka maximálně 18 000 korun ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Ještě vyšší částku, až 60 000 korun, lze ušetřit za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Více v zákoně o dani z příjmu.

Zaměstnavatelé tak mohou ušetřit:

18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, případně poměrnou část, dojdeme-li přepočtem na průměrný počet zaměstnanců (viz dále) k desetinnému číslu;

60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, nebo opět případně poměrnou část této částky.

Systém zvýhodnění a odpočtů u daně z přidané hodnoty je natolik složitý, že doporučujeme prostudovat paragrafy 36 – 79 zákona o DPH, případně se poradit s odborníkem. Zároveň je potřeba počítat s tím, že je stále více položek zařazeno do takzvaného systému reverse charge. Česko navíc stále usiluje o zavedení plošného reverse charge pro všechny platby DPH.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika