Podnikatelé se obracejí na vládu s požadavky v souvislosti s vyhlášenými opatřeními

Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR) zveřejnila požadavky směrem k vládě v souvislosti s vyhlášeným opatřením. Slovy AMSP ČR jde hlavně hlavně o to udržet „cash v podnikání“.

AMSP ČR navrhuje následující:

  1. Pro OSVČ „pětadvacítku“ – bylo rychlé  a funkční, tedy nevymýšlet nic nového, je třeba rozjet spotřebu. ALE neomezovat jako jaře a nechat zde možnost si k „25“ přivydělat brigádně.
  2. Obnovení ošetřovného pro OSVČ.
  3. Odpuštění soc. pojištění – vybrané obory v potížích, nemá to být success fee, ale možnost podpořit firmy, které mají náhlý problém ve spojení s covid (tedy Antivirus C), jinak rozhodně prodloužit Antivirus A i B aspoň do 31. 12. 2020. Antivirus A upravit pro gastro na 100% náhradu i pro provozy s výdejním okénkem. Následně smysluplný kurzarbeit. Kdyby byl Antivirus C neprůchozí, tak varianta: malé firmy do 50 zaměstnanců 100% náhrada soc. poj., střední firmy (do 250 zaměstnanců) 50 % náhrada soc. poj. za zaměstnance.
  4. Kompenzovat MSP náklady na náhradu mzdy (nemocenskou) na zaměstnance v karanténě. Je to VELMI nákladné. Firmy platí prvních 14 dní – tj. celou karanténu, i opakovaně.
  5. Pro udržení cash by také rozhodně pomohlo uvolnit trh OKAMŽITÝM PROPOUŠTĚNÍM ZAMĚSTNANCŮ POSTIŽENÝCH OBORŮ s přechodem na úřad práce, který by platil podporu HNED od prvního dne, podnikatelé tak vypadnou ze schématu odstupného, které je jinak finančně naprosto zdrtí (jde vlastně o 5 mezd), umožní jim to rychle nastartovat a ušetřit cash.
  6. Prodloužení COVID Nájemného.
  7. Podpůrný program pro gastro – á la COVID Lázně, COVID Ubytování…., banky jim nechtějí půjčovat, jsou zcela na dně. Snížení DPH, i na take away, vouchery s dotací státu 50 % na jídlo (UK model) – skrze EET,  odklad daňových plateb, obnova poptávky formou marketingové kampaně – kampaň Bezpečná restaurace, Národní program pro gastronomii.
  8. Moratorium na úvěry – vrátit se k němu, otázkou je postoj bank.
  9. Kontroly v provozech v potížích – omezit nebo snížit po dobu nezbytně nutnou v postižených provozech kontroly ze strany státu.
  10. Nastartovat ve střednědobém horizontu COVID Invest, ale BEZÚROČNÝ – zejména pak investice do nástrojového vybavení (pomůže rozšířit produktové portfolio), technologický upgrade (stroj, lepší SW, digitalizace…), do vývoje finálních produktů s vyšší přidanou hodnotou.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme