Podnikatelé v zemědělství mohou požádat o podporu kvůli dopadům koronaviru

Na pomoc farmářům v době pandemie je vyčleněno půl miliardy korun. Malé a střední podniky mohou požádat o dotaci do konce září. 

Mnoho zemědělců v těchto dnech řeší finanční nejistotu, do které se dostali ne vlastní vinou, ale vlivem současné pandemie koronaviru covid-19. Ta dopadla i na český venkov. Zvláště malí a středně velcí podnikatelé v zemědělství počítají téměř každou korunu, zda budou mít na výplaty svých zaměstnanců, nebo uvažují, zda s hospodařením neskončí.

Právě na podporu zemědělců je zaměřený nový dotační program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, který je určený pro malé a střední podniky z oblasti zemědělské prvovýroby.

„Ačkoliv je ze strany zemědělců o tento typ programu veliký zájem, PGRLF stále přijímá žádosti o podporu. Do programu se lze hlásit prostřednictvím jednoduchého online formuláře na webových stránkách Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,“ uvedla mluvčí PGRLF Barbora Šenfeldová.

Dotace na zmírnění následků

Samotný program je podle ní koncipován tak, že žadatel může dosáhnout až na 150 000 korun pro splacení jistiny svého provozního úvěru, který si vyjednal nebo má v plánu vyřídit u své banky. Výše podpory se odvíjí podle toho, jak vysoký úvěr si zemědělec vzal, ale nesmí přesáhnout 50 procent z nesplacené jistiny. „Na doložení úvěrové smlouvy má zemědělec, který si podal u PGRLF žádost, až 30 dnů. V případě, že již žadatel úvěrovou smlouvu vlastní, může ji přiložit rovnou k samotné žádosti,“ doplňuje mluvčí.

Ministerstvo zemědělství do tohoto programu alokovalo celkem 500 milionů korun, přičemž do poloviny léta o podporu požádalo téměř 1700 zemědělců. Další mají možnost požádat o tuto dotaci do 30. září 2020.

„Navíc zemědělci mají možnost čerpat u PGRLF i z řady dalších podpůrných programů, které probíhají souběžně, v průběhu celého roku. Obdobnou pomoc nabízejí i další zemědělské a vládní instituce,“ upozorňuje Barbora Šenfeldová. Například již v dubnu vláda rozhodla o navýšení Programu rozvoje venkova o další 3,3 miliardy Kč.

Chyběli lidé i volný pohyb zboží

V České republice i v celé Evropě měla pandemie koronaviru na zemědělce podobné dopady. Počáteční zpožďování dovozu surovin ze zahraničí kvůli uzavření hranic vyřešilo zavedení takzvaných zelených pruhů. Díky nim mohou kamiony se zbožím plynuleji projíždět přes hraniční kontroly. Zemědělství, rybolov a rybochov se však nadále potýkají s vážnými problémy.

Mnozí zemědělci a výrobci potravin neměli také dostatek pracovních sil. Mohlo za to omezení volného pohybu, kvůli kterému nemohli včas dorazit sezonní pracovníci. Přitom právě na jejich práci jsou zemědělci často závislí. Evropská komise je sice označila za nepostradatelné, takže teď by teoreticky přijet mohli, část z nich ale za současné situace cestovat ani nechce. Nižší produkce by tak mohla mít za následek vyšší ceny. Zemědělci ještě k tomu kvůli zavřeným restauracím a hotelům přišli o velké odběratele.

Ceny potravin rostly

Na druhou stranu krize dočasně přispěla k růstu cen potravin. Ty se zvýšily zejména u zeleniny, ovoce nebo vepřového masa. Problémy se objevily s vývozem některých produktů, zejména mléka, protože nebylo dočasně možné vyvážet do Itálie a dalších zemí.  

Kromě koronaviru poškozovalo hlavně v prvním pololetí letošního roku české zemědělce také dlouhodobé sucho.  Podle odborníků je třeba tomuto problému věnovat minimálně stejnou pozornost, jako koronaviru. Dlouhodobě proto doporučují omezování chemie na polích, což umožní návrat organické hmoty do půdy, a větší využívání digitálních technologií farmáři.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme