Podnikatelé z Karlovarského kraje mohou získat peníze z programu RE:START

Podnikatelé a firmy, které chtějí modernizovat zastaralé budovy a areály, mají šanci získat finance prostřednictvím výzvy vyhlášené v programu RE:START. Výzva cílí na malé a střední podniky ze tří strukturálně postižených regionů, mezi nimiž je i Karlovarský kraj. Příjem žádostí začne 16. října 2019.Výzvu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). „Byli bychom velmi rádi, kdyby této možnosti malé a střední firmy využily, protože tak mohou získat podporu na rozvoj svých aktivit, je to příležitost k vylepšení prostor i technologií. Navíc mají tu výhodu, že mohou žádat o dotace na opravy technicky nevyhovujících budov a areálů, kde provozují podporované ekonomické činnosti, ale také na výstavbu nových objektů. Objem financí určených pro tuto výzvu je 1,4 miliardy korun a každý žadatel může dostat dotaci ve výši od 1 milionu do 70 milionů korun na jeden projekt,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Průběžný příjem žádostí potrvá do 16. 3. 2020, přičemž řídicí orgán, tedy ministerstvo průmyslu a obchodu, je oprávněn zastavit příjem žádostí po překročení dvojnásobku požadované vyčleněné částky v přijatých žádostech, nejdříve však po 14 dnech. „Typickým projektem v této výzvě může být celková rekonstrukce a revitalizace nevyužívaného objektu typu brownfield, který je zdevastovaný, jeho statika je silně poškozená a následné využití budovy není bez rekonstrukce možné,“ vysvětlila hejtmanka. V rámci projektu bude dále možné financovat obnovitelné zdroje energie a úpravy přilehlých ploch.

Podrobnosti k jednotlivým výzvám najdou zájemci na stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API) www.agentura-api.org, nebo je poskytnou pracovníci API prostřednictvím bezplatné zelené linky 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Dotazy lze zasílat i e-mailem na programy@agentura-api.org. V Karlových Varech na adrese Jaltská 906/1 sídlí regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace, i sem se mohou zájemci s případnými dotazy obracet.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme