Podnikatelé zasažení covidem budou mít opět odložené daně

Ministerstvo financí kvůli složité situaci mnoha daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Postižení podnikatelé mají odložené platby DPH, daní z příjmů i silniční daně.

„Zároveň vyzýváme podnikatele a živnostníky, aby v případě potřeby využívali stávajících možností, které jim nastavení daňového systému přináší. Stávající i nová liberační opatření přehledně shrnujeme ve Velkém liberačním balíčku,“ sdělil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Novinkou je odložení daňových povinností podnikatelům, jejichž činnost byla od října omezena kvůli vládním restrikcím. Týká se to například provozovatelů restaurací, které musejí být od 14. října zavřené, fitcenter, klubů, divadel, muzeí či galerií a mnoha dalších.

Obory, kterým má liberační balík pomoci: 

 • provozování restaurací a barů
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních a filmových představení
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin
 • provozování cirkusů a varieté
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí
 • pořádání veletrhů
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení
 • provozování zoologických zahrad
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, které byly splatné během nouzového stavu. Musejí ovšem Finanční správě poslat oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí.

„Podnikatelé po zaslání oznámení  budou mít  odloženo placení vybraných daní  do konce letošního roku. Aby se vše zjednodušilo, oznámení půjde poslat Finanční správě i emailem, jako to bylo v případě kompenzačních bonusů. Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně,“ shrnuje ministryně financí Alena Schillerová.

„Institut zpětného uplatnění daňové ztráty byl přijat právě pro tyto situace. Pokud tedy poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně. Podnikatelé tak dostanou rychlou pomoc v okamžiku, kdy ji nejvíce potřebují,“ doplňuje Schillerová.

Nad rámec těchto opatření mohou podnikatelé negativně zasažení koronavirem nadále využívat následujících opatření liberačního balíčku. Požádat může jakýkoliv subjekt, který prokáže důvody související s koronavirem, například onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců.

Mimořádná opatření z předchozích liberačních balíčků, která zůstávají v platnosti, nebo která budou prodloužena:

§  Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad:

 • prominutí úroku z prodlení
 • prominutí úroku z posečkané částky
 • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku
 • potvrzení bezdlužnosti

§  Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u kterých vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.  To zahrnuje následující situace:

 • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.)
 • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce
 • bezúplatné dodání zboží zdravotníkům
 • bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje pomoci v tíživé situaci:

 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav
 • možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Další podrobnosti na stránkách MF ČR

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme