Podnikatelé ze Středočeského kraje mohou opět získat inovační voucher na své podnikání

Středočeský kraj již investoval v letech 2016 až 2018 téměř 10 mil. Kč na spolupráci malých a středních podniků v kraji s výzkumnými organizacemi pomocí jednorázové dotace tzv. Středočeských inovačních voucherů.Středočeské inovační vouchery podporují spolupráci firem ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z celého Česka, a to prostřednictvím Středočeského inovačního centra formou jednorázové dotace. V předchozích letech SIC obdržel celkem 143 žádostí od 122 firem ze Středočeského kraje s požadovanou dotací 18.356.399 Kč (183 %). Firmy mohly získat až 150.000 Kč na spolupráci s výzkumnými organizacemi z celé ČR. Celkem bylo dotačně podpořeno 76 žádostí (53 %) od 64 firem (52,5 %) v celkovém objemu 9.603.415 Kč (96 %). Nejvíce spoluprací bylo u realizovaných projektů s Českým vysokým učením technickým v Praze (15), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. (8).

V rámci předešlých ročníků Středočeské inovační centrum připravilo publikaci, která mapuje konkrétní využití inovačních voucherů u firmem, které již inovační voucher obdržely. Příběhy inovačních voucherů SIC naleznete zde .

Dne 4. 3. 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum další výzvu Středočeských inovačních voucherů. Nově je program rozdělen na 2 podprogramy. U obou podprogramů je  stanovena celkově doba realizace projektu na 8 měsíců od podání žádosti.

Podprogram I. poskytuje dotaci malému a střednímu podniku na spolupráci s výzkumnou organizací. Celková alokace činí 4 mil. Kč. Maximální výše podpory služby VaV je 300 tis. Kč, minimální 50 tis. Kč. Maximální míra podpory je  75 % celkových uznatelných nákladů. Nově je možné předložit do podprogramu až 2 žádosti. K inovačním voucherům naleznete bližší informace zde.

Podprogram II. je zaměřen na start-upy. Poskytuje dotaci na spolupráci s výzkumnou organizací a zároveň na podporu jejich rozvoje prostřednictvím pořízení jiných služeb nebo vybavení. Celková alokace podprogramu je 1 mil. Kč. Maximální výše podpory projektu je 300 tis. Kč, minimální 50 tis. Kč. Maximální míra podpory je 75 % celkových uznatelných nákladů. Příjemce musí zajistit minimální nákup služeb od výzkumné organizace ve výši 10 %. Dotace bude vyplácena ve dvou splátkách. První splátka bude proplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy se Středočeským inovačním centrem ve výši 50%. Druhá splátka po ukončení projektu. Ke start-upovým voucherům naleznete podrobnější informace zde.

Další informace o současné výzvě včetně příběhů realizovaných inovačních voucherů naleznete na webu SIC.

Zkušenosti firem

„I když jsou Inovační vouchery určeny pro jednorázové použití, tak v mnoha případech, včetně našeho, umožňují první krok pro případnou pokračující spolupráci mezi komerčním a akademickým subjektem na dalších projektech.“ Ladislav Anděra, jednatel Apronex (Vestec u Prahy)

„Inovační voucher nám pomohl získat výraznou konkurenční výhodu, kterou chceme nyní na tuzemských i evropských trzích maximálně zužitkovat.“ Zdeněk Leiterman, konstruktér Bova Březnice (Březnice)

„Voucher je nejjednodušší z dotací, co se týče papírování, a když to porovnám s dalšími projekty, které nabízejí i jiné instituce, tak toto je takový elegantní způsob, jak financovat vědu a výzkum.“ George Karra´a, jednatel LAVARIS (Libčice nad Vltavou)


Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme