Podnikatelské mise významně pomáhají diverzifikovat český export i v roce 2022

České firmy si zaslouží stejnou míru podpory při pronikání na nové trhy jako jejich zahraniční konkurenti. Tuto myšlenku opakuje Svaz průmyslu dlouhodobě všem vládám včetně té současné.

Svaz průmyslu vyzývá vládu, aby s podnikateli zamířila do Asie, Jižní Ameriky nebo do jižní Afriky. Ekonomická diplomacie a exportní strategie státu hrají důležitou roli zejména pro ty exportéry, kteří se zaměřují na vývoz mimo Evropskou unii. Českým exportérům se tradičně daří zejména v USA, kam český export loni meziročně vzrostl o 11 procent, Japonsku (růst exportu o 48 %), Izraeli (24 %), Srbsku (29 %), Indii (51 %) a v Egyptě (48 %).

Ilustrační fotografie

Dlouholetá zkušenost Svazu průmyslu a dopravy ČR potvrzuje, že podnikatelské mise doprovázející nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních cestách patří mezi nejefektivnější nástroje podpory exportu. Větší důraz by proto měl být při vybírání destinací zahraničních cest ústavních a státních činitelů věnován na dlouhodobé ekonomické a obchodní cíle.

Zároveň by se mělo více využívat financování z programu MZV PROPED při organizaci podnikatelských misí, a to i pro podnikatelské mise doprovázející ústavní a státní činitele, jejichž úřady nejsou součástí mechanizmu financování tohoto programu, jako Senát či Ministerstvo životního prostředí.

Závislost na Evropě

České firmy potřebují podnikatelské mise. Jsou moderním prostředkem podpory exportu, jejich konkrétní náplň navíc Svaz průmyslu přizpůsobuje měnícím se požadavkům, navštívenému teritoriu a složení konkrétní delegace.

Přes 90 procent českého exportu míří do evropských států. Proto jakékoliv ekonomické zakolísání v regionu může mít pro české hospodářství vážné následky, jako se například projevilo během světové finanční krize nebo současné války na Ukrajině. Podpora diverzifikace exportu umožní vstup českých firem, a tedy i většího objemu exportu na nové trhy, jako jsou Irák, Írán, případně Kuba. Posílení exportu do států na jižní polokouli navíc přispěje k lepší celoroční vyváženosti produkce a odbytu zboží a služeb pro české firmy.

Ilustrační fotografie

Prioritních zemí, ve kterých by se české firmy mohly s podporou podnikatelské mise dobře prosadit, je mnoho. Svaz průmyslu vytipoval několik destinací, kam by se představitelé českého státu měli s podnikateli vydat. Jsou mezi nimi jihovýchodní Asie, Jižní Amerika, Jižní Afrika či střední Asie.

Doporučení Svazu průmyslu na příští podnikatelské mise

Afrika

 • Angola má zájem o obnovení výroby papíru, o výrobu zemědělských strojů a souvisejícího vybavení, dopravních prostředků včetně aut, zdravotnického vybavení, technologie na čištění vody a o budování vodních elektráren.
 • Ghana je perspektivní zemí pro české firmy působící v automobilovém průmyslu, v energetice, chemickém, zdravotnickém, obranném průmyslu a v budování dopravní infrastruktury.
 • Jihoafrická republika je největším obchodním partnerem ČR na africkém kontinentu. Příležitosti pro české firmy existují v důlním a těžebním průmyslu, zejména v oblasti dovozu strojních zařízení a vybavení pro revitalizaci důlních operací. Dále v oblasti obranného průmyslu, vodohospodářství a nakládání s odpady.

Asie

 • Na Filipínách dochází k rozsáhlé modernizaci civilních a vojenských letišť. Rostoucí napětí v regionu bude vyžadovat pokračování modernizačních programů filipínských ozbrojených sil. Vláda si také klade za cíl zvýšit objem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, zlepšit přístup obyvatelstva k pitné vodě, nabízet odpovídající sanitační technologie a celkově vylepšit odpadové hospodářství.
 • V Kambodži bude zájem o české zdravotnické přístroje a vybavení
 • V Korejské republice se otevírají příležitosti pro dodavatele do automobilového průmyslu, v energetice, ICT a zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu.
 • V Tádžikistánu zajímavé příležitosti pro české firmy slibují probíhající reformy, modernizace a restrukturalizace průmyslu a zemědělství. Prioritní obory pro české firmy jsou zdravotnictví, obranný průmysl a energetika.
 • Thajská ekonomika patří k nejsilnějším v regionu. Příležitosti pro české firmy v Thajsku existují především v oborech jako energetika, automobilový průmysl, zařízení pro ochranu životního prostředí, systémy pro vodní hospodářství, obráběcí stroje a potravinářské stroje. Šanci na uplatnění na thajském trhu mají také moderní technologie, které tamní výrobci hledají pro zvýšení svého exportního potenciálu. Jde především o nanotechnologie a biotechnologie – obory, ve kterých české firmy mají jednoznačně co nabídnout.
 • V Uzbekistánu jsou příležitosti pro české exportéry zejména v dopravním průmyslu a infrastruktuře, dále v energetice a v důlním, těžebním a ropném průmyslu.
 • Podnikatelská mise do Vietnamu bude zajímavá pro firmy napříč sektory, zejména pro podniky z energetiky včetně obnovitelných zdrojů, ICT, vodního a odpadového hospodářství, výstavby dopravní infrastruktury, budování turistické infrastruktury nebo pro firmy z obranného, zdravotnického a farmaceutického průmyslu.

Jižní Amerika

 • V Brazílii jsou pro české firmy klíčové oblasti bezpečnostních technologií, obranný průmysl, letectví a příbuzné obory, větrná a solární energetika a dopravní sítě zahrnující lodní, vzdušnou i pozemní dopravu.
 • V Chile jsou příležitosti pro české exportéry v tradičních oborech jako těžební průmysl, vodohospodářství, čištění vod a odpadové hospodářství, ale také v oblasti nanotechnologií, umělé inteligence, IT, letectví a zdravotnictví.
 • Paraguay a Uruguay patří k nejstabilnějším zemím v regionu. K perspektivním oborům pro české firmy patří energetika, infrastruktura, potravinářské a zemědělské technologie a obranný průmysl.

Aktuálních informace nejen z výše uvedených zemí světa hledejte na BusinessInfo.cz

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (3Q/2022). Autor: Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme