Zahraniční obchod – státy

Informační podpora českým exportérům. Aktuální i souhrnné ekonomické informace ze všech zemí světa. Státní podpora exportu v ČR.

Země a státy světa přehledně

Informace o podmínkách pro podnikání, exportu, jedinečné a ověřené informace o exportních příležitostech, aktuality z teritoria, kontakty na zastoupení ČR, užitečné internetové odkazy, registry a databáze.

Amerika

Přímo k informaci o zemi – do adresního řádku za první / napište název země.
Např.: BusinessInfo.cz/usa

Austrálie a Oceánie

 • Austrálie
 • Cookovy ostrovy
 • Fidži
 • Kiribati
 • Mikronésie
 • Šalamounovy ostrovy
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu
Přímo k informaci o zemi – do adresního řádku za první / napište název země.
Např.: BusinessInfo.cz/australie

Analýzy a statistiky zahraničního obchodu

Informace o cenách vývozu a dovozu, výstupy ze systému Intrastat v ČR i další podrobné databáze a statistiky zahraničního obchodu (ČSÚ) a také informace o tom, jak si Česká republika v důležitých ekonomických a sociálních ukazatelích vede v mezinárodním srovnání.

Více k analýzám a statistikám zahraničního obchodu

Do odvětví zahraničního obchodu patří činnost všech podnikatelských subjektů uskutečňujících vývoz a dovoz. Zdrojem informací o zahraničním obchodu jsou data získávána celními orgány. Statistiky nabízí Český statistický úřad.

Magazín Český export a podnikání je od května 2021 online na webu exportmag.cz

Evropská unie

Vztah Evropské unie a jejích institucí a České republiky. Společná obchodní politika a principy jejího fungování. Dohody, které mají vliv na vnitřní trh EU a podnikání v zemích sedmadvacítky včetně ČR. Informace o jednotném vnitřním trhu, které jsou důležité především pro exportéry.

Více k tématu Evropská unie

Rubrika poskytuje informace o tvorbě společné obchodní politiky v institucích EU a principech jejího fungování včetně informací k jednotlivým druhům mezinárodních dohod v oblasti obchodu. Podrobné informace zde najdete o vnitřním trhu EU a podnikání v Unii.

www.eu2022.cz – webová stránka českého předsednictví EU ve 2. polovině roku 2022

Podpora exportu

Podpora českého exportu za strany státu spočívá především v tom, aby měli vývozci o situaci na zahraničních trzích detailní informace a věděli, kam se obrátit s žádostí o případnou pomoc či podporu. Právě to se dozvědí v této rubrice.

Více k tématu podpora exportu

Aktuality, informace a rady pro exportéry. Podstatný vliv na český vývoz má ekonomická a politická situace v jednotlivých zemích. Exportéři by měli vědět, jaké jsou dlouhodobé i krátkodobé podmínky na jednotlivých trzích a o jaké zboží či služby je v daném odbytišti zájem. Najdete zde i informace od zástupců české ekonomické diplomacie a především zástupců agentury pro podporu obchodu CzechTrade, kteří nabízejí exportérům v zahraničí pomoc a podporu.

Základní přehled služeb státu pro exportéry: Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Jak ovlivňuje kornavirus ekonomickou situaci ve světě – zpravodajství zahraničních kanceláří CzechTrade

Mapa globálních oborových/strategických příležitostí v PDF

Akce v zahraničí se státní podporou

Přehled důležitých akcí, které mohou přinést nové obchodní příležitosti a pomoci podnikatelům uspět na exportních trzích. Stát nabízí různou formu podpory účasti na akcích v zahraničí.

Více k podpoře účasti firem na akcích v zahraničí

Hledat podporu s účastí na misi, veletrhu či výstavě v zahraničí lze u více institucí:

 • Podporu z programů EU zprostředkovává agentura CzechTrade v rámci projektů:
  • NOVUMM a NOVUMM KET
  • Na končící podporu z OP PIK (do konce 2022) v rámci Design pro konkurenceschopnost (pro mimopražské MSP), budou navazovat výzvy v rámci nového OP TAK

Právní prostředí, celní problematika

Legislativní normy z oblasti zahraničního obchodu. Patří sem bilaterální dohody mezi ČR a jednotlivými státy i multilaterální smlouvy a informace z mezinárodních organizací. Součástí je i celní problematika. Dozvíte se, jaké jsou v zahraničí tarifní i netarifní bariéry pro exportéry.

Více k právnímu prostředí a celní problematice

Na zahraniční obchod mají vlliv jak bilaterální dohody ČR (o zamezení dvojího zdanění či o ochraně investic, ale i multilaterální dohody a mezinárodní organizace: mj. GATT, WTO, OECD, ICC. Vliv má i celní problematika a tarifní i netarifní bariéry v mezinárodním obchodě, včetně zboží dvojího užití a obchodu s vojenským materiálem.

Základní informace pro každého importéra dovážejícího zboží či služby do ČR – ze států Evropské unie i třetích zemí (nečlenské země EU). K dispozici jsou informace relevantních institucí včetně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Celní správy.
Doporučujeme