Týdenní souhrn aktualit z Evropské unie

Pravidelný přehled aktualit z Evropské unie v agendách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravovaný odborem evropských záležitostí a vnitřního trhu.

Newsletter vychází každý týden a shrnuje veškeré podstatné dění týkající se společné obchodní politiky, energetiky, telekomunikací, konkurenceschopnosti a dalších politik Evropské unie (EU) spadajících do působnosti MPO. Je určen zástupcům sociálních partnerů a také odborné veřejnosti.

V případě zájmu o zařazení mezi adresáty aktualit z Evropské unie zašlete e-mail na is_rks@mpo.cz.

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018 

 

Přímý odkaz sem na archiv týdenních aktualit MPO z EU: www.businessinfo.cz/aktuality-mpo-eu
• Teritorium: Evropa