Aplikace systému INTRASTAT v České republice

Základní a souhrnný informační materiál Českého statistického úřadu (ČSÚ), ve kterém jsou do praktické podoby přepracovány ustanovení základních právních předpisů k aplikaci systému Intrastat. Text proto nemá právně závazný charakter, ale měl by být významnou pomůckou při vykazování údajů pro systém Intrastatu. Pro obchodníky je však v každém případě nezbytné seznámit se minimálně se základními právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Seznam těchto předpisů naleznete v dokumentu.Úvodem

Tato příručka je zpracována na základě metodického doporučení Komise Evropských společenství Eurostat jako základní a souhrnný informační materiál, ve kterém jsou shrnuta a do praktické podoby přepracována ustanovení základních právních předpisů k aplikaci systému Intrastat. Nemá sice právně závazný charakter, ale měla by být významnou pomůckou při vykazování údajů pro systém Intrastatu. Pro získání úplných základních informací o provádění Intrastatu je však nezbytné se seznámit a průběžně využívat i právní předpisy, které tuto problematiku upravují. Jejich seznam obsahuje kapitola 2 této příručky. V její kapitole 3 jsou vysvětleny základní pojmy a zkratky v ní používané.

Různé další informace o systému Intrastat, zejména o předávání výkazů a o získání a použití programového vybavení k elektronickému zasílání výkazů, je možné najít v části „Intrastat“; na internetových stránkách Generálního ředitelství cel na adrese www.celnisprava.cz v oddíle „Další kompetence“;. Na stejné adrese www.celnisprava.cz, ale v oddíle „Aplikace“; jsou v části „Číselníky“; zveřejněny číselníky, jejichž použití je předepsáno pro uvádění jednotlivých požadovaných údajů do výkazů pro Intrastat (po zvolení hesla „Intrastat“; v okénku „Sada“;). Na internetové adrese Českého statistického úřadu www.czso.cz v části „Intrastat“; jsou k dispozici základní předpisy a metodické pokyny k provádění Intrastatu. Na obou uvedených adresách jsou i další informace o Intrastatu, vyplývající z častých otázek k dané problematice, získaných praktických poznatků i potřeb zpravodajských jednotek a jejich zástupců. Současně zde jsou zveřejněny i kontakty na pracovníky Celní správy České republiky a Českého statistického úřadu, kteří k provádění Intrastatu podávají informace.

Doporučujeme