Aplikace systému INTRASTAT v České republiceDodávky elektrické energie a plynu

213) Do Intrastatu se vykazují údaje o elektrické energii a plynu dopravovanými vedením nebo potrubím do ČR z jiného členského státu EU nebo z ČR do takového státu. Údaje o odeslání nebo přijetí elektrické energie nebo plynu je povinna do Intrastatu vykazovat osoba, která je povinná uvést do přiznání k DPH nákup tohoto zboží z jiného členského státu nebo jeho prodej do takového státu. Zpravodajskou jednotkou, která vykazuje odeslání nebo přijetí elektrické energie nebo plynu do Intrastatu, je proto ta osoba, která prodává nebo dodává elektřinu nebo plyn odběrateli z jiného členského státu či odebírá nebo nakupuje elektřinu nebo plyn z jiného členského státu. Dodání nebo pořízení elektrické energie a plynu bez přechodu tohoto zboží přes státní hranice ČR se do Intrastatu nezaznamenává.

214) Údaje o odeslání a přijetí elektrické energie a plynu dopravovaného potrubím vykazuje zpravodajská jednotka do Intrastatu dle jejích realizovaných požadavků na operátory přenosových sítí (vedení nebo potrubí) k přepravě elektrické energie nebo plynu do nebo z  jiného členského státu EU, které by měly být v souladu s evidencí zpravodajské jednotky o uskutečněných fyzických dodávkách tohoto zboží do a z jiného členského státu. V případě, že nelze jednoznačně stanovit stát určení nebo odeslání pro elektrickou energii a plyn dopravovaný potrubím, uvádí se do výkazu pro Intrastat kód státu sousedícího s Českou republikou. Pokud zpravodajská jednotka nezná v době vykazování do Intrastatu přesnou fakturovanou hodnotu elektrické energie a plynu dopravovaného potrubím, může ji nahradit průměrnou dopočtenou hodnotou.

Poznámka:

Není-li znám původ do Intrastatu vykazované přijaté elektrické energie či plynu, do výkazu pro Intrastat se stát původu vyznačí kódem „QU“, stejně jako u jiného zboží.