Aplikace systému INTRASTAT v České republicePřílohy

Příloha č. 1

Kódy států
   Kód
Název země
AF Afghánistán
AL Albánie
DZ Alžírsko
AS Americká Samoa
VI Americké Panenské ostrovy
AD Andorra
AO Angola
AI Anguilla
AQ Antarktida
AG Antigua a Barbuda
AR Argentina
AM Arménie
AW Aruba
AU Austrálie
AZ Ázerbájdžán
BS Bahamy
BH Bahrajn
BD Bangladéš
BB Barbados
BE Belgie
BZ Belize
BY Bělorusko
BJ Benin
BM Bermudy
BT Bhútán
BO Bolívie
BA Bosna a Hercegovina
BW Botswana
BV Bouvetův ostrov
BR Brazílie
IO Britské indickooceánské území
VG Britské Panenské ostrovy
BN Brunej Darussalam
BG Bulharsko
BF Burkina Faso
BI Burundi
XC Ceuta
CK Cookovy ostrovy
TD Čad
ME Černá Hora
CZ Česká republika
CN Čína
DK Dánsko
DM Dominika
DO Dominikánská republika
DJ Džibutsko
EG Egypt
EC Ekvádor
ER Eritrea
EE Estonsko
ET Etiopie
FO Faerské ostrovy
FK Falklandy
FJ Fidži
PH Filipíny
FI Finsko
FR Francie
TF Francouzská jižní území
PF Francouzská Polynésie
GA Gabon
GM Gambie
GH Ghana
GI Gibraltar
GD Grenada
GL Grónsko
GE Gruzie
GU Guam
GT Guatemala
GN Guinea
GW Guinea-Bissau
GY Guyana
HT Haiti
HM Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy
HN Honduras
HK Hongkong
CL Chile
HR Chorvatsko
IN Indie
ID Indonésie
IQ Irák
IR Írán
IE Irsko
IS Island
IT Itálie
IL Izrael
JM Jamajka
JP Japonsko
YE Jemen
ZA Jihoafrická republika
GS Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
JO Jordánsko
KY Kajmanské ostrovy
KH Kambodža
CM Kamerun
CA Kanada
CV Kapverdy
QA Katar
KZ Kazachstán
KE Keňa
KI Kiribati
CC Kokosové ostrovy
CO Kolumbie
KM Komory
CG Kongo
CD Kongo, demokratická republika
KR Korea
KP Korea, lidově demokratická republika
XK Kosovo
CR Kostarika
CU Kuba
KW Kuvajt
CY Kypr
KG Kyrgyzstán
LA Laos
LS Lesotho
LB Libanon
LR Libérie
LY Libye
LI Lichtenštejnsko
LT Litva
LV Lotyšsko
LU Lucembursko
MO Macao
MG Madagaskar
HU Maďarsko
MK Makedonie
MY Malajsie
MW Malawi
MV Maledivy
ML Mali
MT Malta
MA Maroko
MH Marshallovy ostrovy
MU Mauricius
MR Mauritánie
YT Mayotte
XL Melilla
UM Menší odlehlé ostrovy USA
MX Mexiko
FM Mikronésie
MD Moldavsko
MN Mongolsko
MS Montserrat
MZ Mosambik
MM Myanmar
NA Namibie
NR Nauru
DE Německo
NP Nepál
QU Neznámá země původu
NE Niger
NG Nigérie
NI Nikaragua
NU Niue
AN Nizozemské Antily
NL Nizozemsko
SY Sýrie
SB Šalamounovy ostrovy
ES Španělsko
SE Švédsko
CH Švýcarsko
TJ Tádžikistán
TZ Tanzanie
TH Thajsko
TW Tchaj-wan
TG Togo
TK Tokelau
TO Tonga
TT Trinidad a Tobago
TN Tunisko
TR Turecko
TM Turkmenistán
TC Turks a Caicos
TV Tuvalu
UG Uganda
UA Ukrajina
UY Uruguay
UZ Uzbekistán
CX Vánoční ostrov
VU Vanuatu
VE Venezuela
VN Vietnam
TL Timor-Leste
WF Wallis a Futuna
ZM Zambie
ZW Zimbabwe
QU Neznámá země původu
QV Zvláštní zboží – zařízení na moři
QR Zvláštní zboží – zboží dodávané do lodí a letadel

Příloha č. 2

Kódy doplňkových měrných jednotek
Název doplňkové měrné jednotky Kód podle Celního sazebníku Kód z číselníku kombinované nomenklatury
karáty (1 metrická karát = 2 x 10-4 kg) c/k CTM
počet článků ce/el NEL
nosnost v tunách1) ct/l CCT
Gram g GRM
gram štěpných izotopů giF/S GFI
kilogram cholin chloridu kg C5H14CINO KCC
kilogram peroxidu vodíku kg H2O2 KHO
kilogram oxidu draselného kg K2O KPO
kilogram hydroxidu draselného (louh draselný) kg KOH KPH
kilogram methylaminů kg met.am. KMA
kilogram dusíku kg N KNI
kilogram hydroxidu sodného (louh sodný) kg NaOH KSH
kilogram odkapané čisté hmotnosti kg/ net eda KNE
kilogram oxidu fosforečného kg P2O5 KPP
kilogram přepočtený na 90 % sušiny kg 90 % sdt KSD
kilogram uranu kg U KUR
1 000 kilowathodin 1 000 kWh MWH
Litr l LTR
1 000 litrů 1 000 l KLT
litr čistého (100 %) alkoholu l alc. 100 % LPA
Metr m MTR
metr čtvereční m2 MTK
metr krychlový m3 MTQ
1 000 metrů krychlových 1 000 m3 MQM
počet párů pa NPR
počet kusů p/st PCE
sto kusů 100 p/st CEN
tisíc kusů 1 000 p/st MIL
terajoul (spalné teplo) TJ TJO
bez doplňkové jednotky ZZZ

(1)Nosnost v tunách (ct/l) znamená nosnost plavidla vyjádřená v tunách, která nezahrnuje zásoby plavidla (palivo, vybavení, potravinové zásoby atd. Vyloučeny jsou rovněž osoby na palubě (posádka, cestující a jejich zavazadla).

Příloha č. 3

Kód  Charakteristika kódu                                           

11 Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o přímý prodej nebo nákup jiný než označovaný kódy 12 až 19.

12 Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem  2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o dodávku pro prodej po schválení či po vyzkoušení nebo dodávku pro následný prodej nebo zprostředkovanou obchodním zástupcem.

13 Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o výměnný obchod (například barterový).

14 Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o finanční leasing  (prodej či nákup na splátky).

19 Ostatní transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, neoznačované kódy 11 až 14, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9 (například odeslání zboží prodaného osobám neregistrovaným k dani z přidané hodnoty nebo přijetí zboží od takových osob).

Poznámky ke kódům 11 až 15:

a) Kódy se týkají zbožových transakcí, při kterých se mění vlastnictví ke zboží mezi osobou usazenou v České republice a osobou, která v ní usazena není, a ani se zde nezaregistrovala k dani z přidané hodnoty. Za zboží, které je předmětem těchto transakcí, bude nebo je provedena platba či jiné protiplnění. Zahrnují se sem dodávky zboží, u  nichž  se předpokládá prodej nebo nákup mezi osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty v různých státech Evropské unie a k protiplnění dochází až následně.

b) Patří sem i prodej a nákup náhradních dílů a součástí zboží.

c) Finančním leasingem se rozumí pronájem zboží, při kterém se rizika a výhody plynoucí z vlastnictví převádějí na nájemce, který se po ukončení leasingu stává vlastníkem zboží.

d)  Při možnosti použití více jak jednoho kódu pro jednu transakci, se použije kód menší.

21 Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“. 

22 Bezplatná náhrada za vrácené zboží, jehož předchozí  odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“.

23 Bezplatná náhrada za nevrácené zboží (například při reklamaci), jehož předchozí přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“.

29 Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce „91“.

30 Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez finančního či jiného protiplnění (například zásilky s pomocí).

Poznámka ke kódu 30:

Kódem „30“ se označuje i vrácení zboží jehož původní odeslání nebo přijetí bylo označeno tímto kódem.

41 Dočasné odeslání nebo přijetí zboží za účelem jeho zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele), pokud se má po zpracování vrátit zpět do České republiky nebo do členského státu  Evropské unie, ze kterého bylo ke zpracování poprvé přijato nebo do něj odesláno.

42 Dočasné přijetí zboží za účelem jeho zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele), pokud se nemá po zpracování vrátit zpět do České republiky nebo do členského státu  Evropské unie, ze kterého bylo ke zpracování poprvé přijato. 

49 Vrácení zboží, které bylo odeslané nebo přijaté za účelem jeho zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele), a neprošlo žádnou zpracovatelskou operací.

51 Zpětné odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy do členského státu Evropské unie, ze kterého bylo ke zpracování přijato, a zpětné přijetí zboží po jeho zpracování dle smlouvy z členského státu Evropské unie, do kterého bylo ke zpracování z České republiky odesláno.

52 Zpětné odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy do členského státu Evropské unie, ze kterého nebylo ke zpracování přijato, a  zpětné přijetí zboží po jeho zpracování dle smlouvy z členského státu Evropské unie, do kterého nebylo ke zpracování z České republiky odesláno.

59 Vrácení zboží zpět přijatého nebo zpět odeslaného po provedení jedné nebo více zpracovatelských operací při jeho zpracování podle smlouvy.

Poznámky ke kódům 41 až 59:

a) Zpracování podle smlouvy zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci) s cílem vyrobit nový či skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu klasifikace výrobku. Nepatří sem opravy a údržba zboží ani dočasné dodávky zboží za účelem jeho kompletace, balení, třídění, kontroly apodobných jednoduchých operací.

b) Kód „49“ označuje vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se vykázalo pod kódem „41“ nebo „42“.

c) Kód „59“ označuje vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se vykázalo pod kódem „51“ nebo „52“.

70 Odeslaní a přijetí zboží podle projektů společné obrany či jiných společných mezivládních výrobních programů.

80 Dodávky stavebních materiálů a technického zařízení pro práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek.

82 Vrácení zboží, které bylo přijato nebo odesláno v rámci dodávky stavebních materiálů a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek.

83 Odeslání nebo přijetí zboží dodávaného náhradou za původně odeslané nebo přijaté zboží označené kódem povahy transakce „80“.

91 Odeslání zboží vyváženého zpravodajskou jednotkou mimo území Evropské unie, které není propouštěno do vývozního celního režimu v České republice, ale v jiném členském státě Evropské unie cestou k výstupnímu celnímu úřadu. Přijetí zboží dováženého zpravodajskou jednotkou na území Evropské unie, které bylo propuštěno do celního režimu volného oběhu cestou od vstupního celního úřadu v jiném členském státě Evropské unie.

92 Odeslání nebo přijetí vlastního majetku přemísťovaného do jiného členského státu Evropské unie nebo z takového státu jednou osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty ve státě určení i odeslání.

94 Odeslání nebo přijetí částí nebo součástí  zboží, které jeho vlastník dodává osobě, od níž následně nakoupí zboží, při jehož výrobě požaduje použití těchto částí nebo součástí.

96 Dočasné odeslání nebo přijetí zboží, při kterém nedochází ke změně vlastnictví, je spojeno s poskytnutím náhrady a předpokládaná doba zpětného přijetí nebo odeslání zboží přesahuje 24 měsíců, přičemž se  neoznačuje kódem 41, 42 nebo 70 (zejména dočasné zapůjčení, pronájem nebo skladování za úhradu).

97 Dočasné odeslání nebo přijetí zboží, při kterém nedochází ke změně vlastnictví, není spojeno s poskytnutím náhrady a předpokládaná doba zpětného přijetí nebo odeslání zboží přesahuje 24 měsíců, přičemž se neoznačuje kódem 41, 42 nebo 70 (zejména bezplatné zapůjčení).

99 Ostatní transakce, které nelze označit některým z výše uvedených kódů.

Poznámka ke kódům 94 až 99:

Bylo-li původní odeslání nebo přijetí zboží vykázáno s kódem povahy transakce 94, 96, 97 a 99, stejným kódem se označuje i jeho zpětné přijetí nebo zpětné odeslání a poskytnutí náhradního zboží za ně. 

Příloha č. 4

Kódy Skupin dodacích podmínek

Kód skupiny       Kódy dodacích podmínek zahrnutých do skupiny v souladu                                              s podmínkami Incoterms Mezinárodní obchodní komory

K                          EXW, FCA, FAS, FOB

L                          CFR, CIF, DES, DEQ

M                         DDU, DDP, CPT, CIP

N                          DAF, XXX

Kód skupiny         Vysvětlivka

K                          zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých si zajišťuje a hradí                                            hlavní přepravné kupující

L                          zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých prodávající hradí                                                přepravné do přístavu určení

M                         zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých zajišťuje a hradí                                                hlavní přepravné prodávající

N                          zahrnuje  dodací doložku Incoterms s místem dodání zboží na státní                                         hranici nebo sjednané dodací podmínky neodpovídají žádné z doložek                                       Incoterms

Poznámka:

Kód XXX vyjadřuje dodací doložku použitou na základě podmínek uvedených ve smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím, která svým obsahem neodpovídá žádné z dodacích doložek Incoterms.

Vysvětlivka:

Pro dodací podmínky Incoterms® 2010 se do výkazu pro Intrastat uvádí kód skupiny dodacích podmínek v souladu s tímto porovnáním:

Kód skupiny     Odpovídající dodací podmínky Incoterms® 2010  

K                        EXW, FCA, FAS, FOB

L                        CFR, CIF 

M                       DAT, DAP, DDP, CPT, CIP

N                        Dodací podmínka neodpovídající žádné z podmínek Incoterms

Příloha č. 5

Kódy druhů dopravy

2 – Železniční doprava (včetně kamionů na nákladním vagónu)

3 – Silniční doprava

4 – Letecká doprava

5 – Poštovní zásilky

7 – Pevná přepravní zařízení (např. potrubí a vedení)

8 – Vnitrozemská říční doprava

9 – Vlastní pohon

Příloha č. 6

Poznámka:

V případě celního sazebníku dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011 došlo k aktualizaci celních kódů (osmimístných). V návaznosti na to dochází i ke změnám v kódech zboží (kapalných ropných paliv), jímž je přiřazen statistický znak (tj. desetimístné kódy zboží). Transpozice původních (desetimístných) kódů 2011 na nové kódy 2012 jsou uvedeny na webových stránkách ČSÚ: Výkazy,sběr dat-Intrastat-Aktuální informace. http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/intrastat_aktualni_informace

Seznam sledovaných druhů zboží

Kód a název položky            Statistický kód a název sledovaného druhu zboží                                                              kombinované nomenklatury

Kapitola 22

 

22071000

Ethylalkohol nedenaturovaný
s obsahem alkoholu 80% obj.

nebo více                                    10      Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80%

                                                              objemových nebo více pro výrobu směsí paliv pro              

                                                              pohon motorů

                                                    90      Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80%

                                                              objemových nebo více pro jiné použití než pro výrobu   

                                                              směsí paliv pro pohon motorů

22072000

Ethylalkohol a destiláty,

denaturované, s jakýmkoliv

obsahem alkoholu                     10      Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv  

                                                             obsahem alkoholu pro výrobu směsí paliv pro pohon                                   

                                                             motorů

                                                    90     Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv  

                                                             obsahem alkoholu pro jiné použití než pro výrobu směsí

                                                             paliv pro pohon motorů

Kapitola 27

27101929

Střední oleje pro jiné účely,

Ostatní                                        10     Střední oleje pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro

                                                             pohon motorů

                                                    20     Střední oleje pro výrobu tepla bez ohledu na způsob

                                                             spotřeby tepla

                                                    91     Střední oleje s funkčními přísadami 

                                                    99     Střední oleje pro jiné použití než pro pohon, výrobu

                                                             motorových paliv nebo výrobu tepla

27101981

Motorové oleje,

mazací oleje pro kompresory,

mazací oleje pro turbiny            10     Motorové oleje automobilové

                                                    12     Motorové oleje letecké

                                                    20     Motorové oleje ostatní; ne automobilové, letecké

                                                    30     Mazací oleje pro chladící kompresory

                                                    40     Mazací oleje pro plynové a vzduchové kompresory

                                                    50     Mazací oleje turbínové

                                                    90     Oleje kompresorové, turbínové, ostatní

27101983

Kapaliny pro

hydraulické účely                      10     Oleje hydraulické

                                                    90     Kapaliny pro hydraulické účely, ostatní

27101985

Bílé oleje, kapalný parafin        10     Oleje bílé technické

                                                    20     Oleje medicinální (paraffinum liquidum)

27101987

Převodové oleje
 a oleje pro reduktory
                11     Oleje převodové automobilové

                                                    12     Oleje převodové letecké

                                                    20     Oleje převodové průmyslové

                                                    90     Oleje převodové pro reduktory

27101991

Oleje používané při

Obrábění kovů, při

uvolňování odlitků

z forem,

antikorozní oleje                        10     Oleje pro obrábění kovů

                                                    20     Oleje pro uvolňování odlitků

                                                    30     Oleje antikorozní

27101993

Elektroizolační oleje                   10     Oleje transformátorové

                                                     20     Oleje elektroizolační, ostatní

27101999

Ostatní mazací oleje

a ostatní oleje                              10     Oleje ložiskové

                                                     20     Oleje mazací pro technologické účely

                                                     30     Oleje pro přenos tepla, kalení

                                                     41     Maziva plastická automobilová, obsahující nad 70%  

                                                              minerálních olejů

                                                     42     Maziva plastická ostatní, obsahující nad 70%   

                                                              minerálních olejů

                                                     50     Oleje textilní

                                                     60     Oleje postřikové

                                                     70     Oleje formové

                                                     90     Oleje ostatní

27132000

Ropné živice                                10     Asfalty ropné silniční (pro stavbu silnic a úpravy

                                                              vozovek)

                                                     20     Asfalty ropné stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)

                                                     30     Asfalty ropné průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin  

                                                              apod.)

                                                     40     Asfalty ropné modifikované (speciální, s polymery

                                                              a kopolymery)

                                                     90     Živice petrolejové ostatní

27150000

Živičné směsi na bázi

přírodního asfaltu,

přírodní živice, ropné živice,

minerálního dehtu nebo

minerální dehtové smoly

(například živičné tmely,

ředěné produkty)                        10     Asfaltové emulze (asfalt s vodou a emulgátory)

                                                    20     Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)

                                                    90     Směsi živičné na bázi přírodní ropné živice, dehtu,   

                                                             smoly apod., ostatní

Kapitola 29

29091990

Acyklické ethery a jejich

halogen-, sulfo-, nitro-

nebo nitrosoderiváty,

ostatní                                         40     Methyltercbutylether (MTBE) jako komponenta pro  

                                                             výrobu motorových benzínů

                                                     90     Ostatní acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro-

                                                              nebo nitrosoderiváty, pro jiné použití než jako  

                                                              komponenta pro výrobu motorových paliv

34031990

Ostatní                                         10     Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel

                                                              obsahující méně než  70% hmotnostních minerálních  

                                                              olejů

                                                     90     Ostatní 

Kapitola 38

38249097

Ostatní chemické výrobky
 a přípravky chemického

průmyslu nebo příbuzných

průmyslových odvětví

(včetně sestávajících ze

směsí přírodních výrobků),

jinde neuvedené ani

nezahrnuté, ostatní                     10     Směs 70 – 85 % objemových kvasného lihu bezvodého

                                                              zvláště nebo obecně denaturovaného a automobilového                           

                                                              benzinu (např. palivo ethanol E85) pro pohon motorů  

                                                              nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

                                                     20     Směs bioethanolu obsahujícího min. 92,2%  

                                                              hmotnostních ethanolu vyrobeného z biomasy a  

                                                              vyšších nasycených alkoholů s aditivy (např. palivo

                                                              ethanol E95 pro vznětové motory) pro pohon motorů

                                                              nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

                                                     80     Směsi minerálních olejů s mono-alkylestery mastných

                                                              kyselin (např. MEŘO), jejichž hmotnostní podíl je nad

                                                              30%, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv

                                                              pro pohon motorů

                                                     90     Směsi minerálních olejů s mono-alkylestery mastných

                                                              kyselin, jejichž hmotnostní podíl je nad 30%, pro jiné   

                                                              použití než pro pohon motorů

                                                     99     Ostatní chemické výrobky a přípravky, jiné než směsi

                                                              minerálních olejů s mono-alkylestery mastných kyselin