Aplikace systému INTRASTAT v České republiceArchivace Výkazů pro Intrastat

112) Kopie předaných Výkazů je zpravodajská jednotkapovinna uchovávat dva roky od ukončení lhůty k jejich předání celnímu úřadu. Zda si má zpravodajská jednotka  uchovávat Výkazy v elektronické formě nebo na výpisech z elektronicky předaných Výkazů či na kopiích tiskopisů odevzdaných dokladů použitých při jednorázovém vykazování, není stanoveno.

Příklad:

Zpravodajská jednotka, která předá dne 13. července 2011 celnímu úřadu  Výkaz s údaji o zboží odeslaném v měsíci červnu 2011, si musí uchovat kopii tohoto Výkazu dva roky po  dvanáctém  pracovním dnu měsíce července 2011, to je minimálně do 20. 7. 2013 (do 18. 7. 2013,  podávala-li takový Výkaz o jednorázovém odeslání na předepsaném tiskopisu).

113) Archivuje-li si zpravodajská jednotka Výkazy pro Intrastat u svého zástupce, při ukončení smluvního vztahu s ním se doporučuje, aby si tyto Výkazy od něj převzala. Nevhodná je také archivace Výkazů pro Intrastat u zástupce, který spadá pod územní působnost jiného celního úřadu než zpravodajská jednotka, kterou zastupuje.

114) Ačkoliv to není stanoveno žádným předpisem, je často výhodné si k uchovávaným kopiím Výkazů pro Intrastat  přikládat doklady nebo kopie dokladů, podle kterých lze následně prokázat správnost údajů uvedených ve Výkazech. Může to významně přispět k usnadnění a urychlení případné následné kontroly Výkazů pro Intrastat,  kterou mohou provádět celními orgány.