Podnikatelský inkubátor ESA BIC Czech Republic podpoří čtyřicet nových projektů

Agentura CzechInvest spustila nový program pro technologické startupy, v jehož rámci si mohou podnikatelé požádat o podporu v kosmickém inkubátoru ESA BIC Czech Republic.

Dvacet pět nových startupů bude inkubováno v Praze a patnáct v Brně. Program navazuje na předchůdce s názvem ESA BIC Prague a rozšiřuje tak své aktivity na území celého Česka. Přihlásit se lze do 15. října 2021.

ESA BIC Czech Republic

Až 50 tisíc euro a profesionální mentoring nabízí inkubátor ESA BIC Czech Republic startupům, které využívají kosmické technologie ve vesmíru nebo na Zemi. Zájemci se po podání přihlášky zúčastní výběrového řízení, kde představí své projekty před odborníky z Evropské kosmické agentury, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hlavního města Prahy, Jihomoravského kraje, Jihomoravského inovačního centra a agentury CzechInvest, která inkubátor zřizuje.

CzechInvest, pod jehož správu inkubátor v Česku spadá, zase zprostředkuje startupům konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti včetně marketingové a PR podpory. Pomůže je také propojit s partnery a potenciálními investory na tuzemských a zahraničních trzích.

„Máme obrovskou radost, že se nám v kosmickém inkubátoru ESA BIC Prague podařilo za prvních 5 let podpořit celkem 34 startupů, kterým jsme poskytli odborný mentoring a zajistili finanční podporu a investice na jejich rozvoj v celkové výši 12 milionů euro. Je zajímavé sledovat, jak se tyto startupy etablují na mezinárodní scéně a jak roste jejich potenciál mezi ostatními technologickými firmami v kosmickém průmyslu,“ uvádí generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

„Vesmírné aktivity jsou nepochybně oborem budoucnosti. Uplynulých 5 let ukázalo, kolik perspektivních nápadů na využití družicových systémů či na vývoj kosmického hardware České republice vzniká! A právě ESA BIC je fantastickým nástrojem pro podporu přenosu těchto myšlenek a nápadů do byznysové podoby a do praxe. Kromě podpory ze strany ESA budeme chtít využít i potenciálu nové Agentury EU pro kosmický program, která od května 2021 sídlí Praze,“ doplnil za Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ministr Karel Havlíček.

Do kosmického inkubátoru ESA BIC Prague vstupují tři startupy

Český kosmický inkubátor chce navázat na své předchozí úspěchy ještě užší spoluprací s akademickou sférou, vědeckými pracovišti, soukromým sektorem a investory. Jeho posláním je přímá podpora kosmických projektů a také povzbuzení zájmu o kosmické technologie mezi studenty středních a vysokých škol.

„Spolupráce s ESA BIC Czech Republic je důležitou součástí inovační politiky hlavního města Prahy. Chceme podporovat odpovědné a udržitelné podnikání společně s výzkumem a vývojem nových řešení a technologií, jejichž dopad dalece přesahuje hranice našeho regionu,“ říká pražský primátor Zdeněk Hřib.

Slova pražského primátora potvrzuje hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich: „Vesmírným technologiím vděčíme za mnoho inovací, se kterými se nyní denně setkáváme. Naším společným cílem je vytvořit takové podmínky, které budou podporovat přelomové nápady a lákat tuzemské a zahraniční investory do kosmického průmyslu.“

Mezi úspěšně inkubovanými projekty ESA BIC patří startupy, které využívají kosmické patenty, družicovou navigaci nebo vzdálené pozorování Země pro své produkty nebo služby. Cílem podnikatelského inkubátoru je přenést tyto technologie do běžného života a pomoci inovativním projektům k účasti na kosmických misích v evropském kosmickém programu.

Co nabízí zájemcům podnikatelský inkubátor ESA BIC Czech Republic?

● Technický mentoring – technický vývoj produktu nebo služby a partnerství s odborníky

● Byznys mentoring – další rozvoj startupu a vyhledávání grantových příležitostí a investorů

● Networking – navázání kontaktů prostřednictvím účasti na českých a mezinárodních konferencích

● Technologický transfer – využití patentů a technologií Evropské kosmické agentury

● Kancelářské prostory – výhodný nájem v moderních kancelářích v Praze a Brně

● Národní a mezinárodní marketing a PR – propagace produktu či služby na sociálních sítích a akcích

Kdo může podat přihlášku k inkubaci v ESA BIC Czech Republic?

● startupy do stáří 5 let

● studenti středních a vysokých škol

● vědecké projekty s obchodním potenciálem

● spin-off firmy

Přihláška do ESA BIC Czech Republic

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme