Podnikatelům chybějí informace od vlády. Nevědí, s jakými cenami energií mají počítat

Dosavadní informační kampaň vlády o státní podpoře těm, kteří jsou zasaženi energetickou krizí, nevede k dostatečnému informování podnikatelů a zástupců firem, kteří ji chtějí využívat. Ukázal to průzkum Hospodářské komory ČR.

Týká se to zejména mikro a malých firem, kterým na rozdíl od větších podniků chybí administrativní pracovníci na získávání informací o možnostech vládou zavedené podpory.

Ilustrační fotografie

Podnikatelé nevědí, že mají nárok

Z nového šetření Hospodářské komory mezi členskými firmami vyplývá, že více než třetina podnikatelů (37 %) nevyužívá a neplánuje využít žádné vládou zavedené opatřenía to buď proto, že o ní nestojí, anebo že se jich – podle druhé poloviny – žádná podpora ani netýká.

Všechny malé a střední podniky přitom však bude od ledna pokrývat například zastropování cen elektřiny a plynu a úplně všech podnikatelů se již nějaký čas týká odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje energie.

„Ke zvýšení informovanost by přispělo, kdyby vláda srozumitelně a včasně komunikovala přijímaná opatření směrem i k podnikatelské veřejnosti. Výsledky šetření totiž ukazují na nedostatky v informovanosti podnikatelů a firem,“ říká ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič. 

Firmy mohou žádat o dotace na pomoc s vysokými cenami energií

„Na druhé straně může názor respondentů odrážet i fakt, že například anulování poplatků na OZE představuje ve srovnání s dramatickým nárůstem cen spíše okrajovou záležitost, a i když se Hospodářská komora v rámci svých kapacit snaží operativně informovat o platných novinkách alespoň své členy, nemůže nahradit komunikační možnosti vlády,“ doplňuje Minčič.

Podporu využívá nepatrný zlomek firem

Z celkového počtu respondentů v anketě 46 % odpovědělo, že mají informace o možnostech státní podpory. Ale pouze 7 % firem ji již využívá, a to nejčastěji velké firmy.

Podnikatelé by od vlády ocenili úplné, srozumitelné a přehledné informace o zavedených opatřeních a také dlouhodobější plán, jak bude vláda energetickou krizi zmírňovat v roce 2023.   

„Za situace, kdy nevíte, na co se můžete alespoň trochu spolehnout, tedy co bude za měsíc, je byznysplán a cenotvorba pro příští období věštěním z křišťálové koule. Stabilizaci v nepřehledné situaci by logicky ocenili i spotřebitelé, aby je nepřekvapovaly prakticky ze dne na den rostoucí ceny,“ vysvětluje Minčič. 

Vláda zkomplikuje práci z domova i na dohodu, kritizuje Komora

Podniky se bojí budoucnosti. Propouštět nechtějí

Hospodářská komora také zjišťovala, jaký vývoj podniky kvůli energetické krizi v příštích šesti měsících očekávají. Od září letošního roku výrazně vzrostl počet firem, které zhoršily svůj výhled.

Zatímco v září nepříznivý vývoj v následujících měsících předpokládaly dvě pětiny podnikatelů, ke konci listopadu jich je už skoro sedm z deseti. Necelá desetina firem (9 %) se dokonce obává, že by mohla v nejbližších šesti měsících podnikání ukončit.

Ačkoliv jsou podnikatelé vystaveni těžkým hospodářským podmínkám a často očekávají zhoršení vývoje své firmy, většina (58 %) z nich se nechystá propouštět žádného zaměstnance, anebo dokonce zvažuje nábor dalších zaměstnanců.

Pokles počtu zaměstnanců nejčastěji předpokládají velké firmy. Z důvodu vysokého nárůstu cen energii plánují propouštět zejména podniky spadající do odvětví cestovního ruchu, restauračních služeb a stavebnictví.

Pětina maloobchodních firem uvažuje o propouštění části svých zaměstnanců nikoliv především kvůli rostoucím nákladům, ale z důvodů snížení poptávky zákazníků nebo narušení dlouhodobých obchodních řetězců.

Naopak nabírat zaměstnance by chtěly firmy ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.

Data vycházejí ze šetření, které Hospodářská komora ČR ve spolupráci se CNN Prima News vedla mezi 27. říjnem a 11. listopadem 2022 mezi svými členy. Cílem bylo získat aktuální informace o situaci tuzemských firem v souvislosti s probíhající energetickou krizí. Ankety se účastnilo 342 respondentů, mezi kterými byli zástupci malých, středních i velkých podniků z různých odvětví ekonomiky.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme