Podpis smluv o realizaci malých lokálních projektů v Bosně a Hercegovině v roce 2019

Dne 22. března 2019 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Sarajevu podepsal velvyslanec Jakub Skalník smlouvy o realizaci šesti malých lokálních a transformačních projektů v Bosně a Hercegovině v roce 2019.Ministerstvo zahraničních věcí ČR prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině podpořilo projekty v celkové výši 147 700 BAM. Obec Kreševo bude realizovat projekt výstavby malého vodního systému na městském vodovodu a vyrobená elektřina bude sloužit pro veřejné osvětlení. Vodní mlýn na výrobu energie bude realizovat Posavina bez miny v Brčku. Cílem projektu je zvýšit význam a znalosti obyvatelstva a místních orgánů o obnovitelných zdrojích a způsob, jakým lze obnovitelné zdroje využít k pozitivnímu vlivu na životní prostředí.

Projekt Slunce pro děti bude realizovat veřejná instituce Zenica „Home-Family“. Cílem projektu je nákup solárních panelů pro ohřev teplé vody; v základní škole Saburina v Sarajevu s projektem budou zrekonstruovány staré záchody pro děti.

V transformační organizaci projektu organizace Eko Akcija bude pomáhat občanům v místních bojích za životní prostředí a zdroje v Bosně a Hercegovině s důrazem na zapojení občanů do této problematiky. Restart Srpska bude dále realizovat projekt „Místní média proti cenzuře“.

Partnery projektů jsou nevládní  a státní instituce BaH, které v řádném termínu předložili na Velvyslanectví ČR v BaH nejkvalitnější náměty. Všechny projekty budou ukončeny v říjnu 2019. Další výzva pro předkládání projektových námětů na r. 2020 bude zveřejněna na internetových stránkách velvyslanectví v průběhu letních měsíců 2019.

Bosna a Hercegovina je jednou z prioritních zemí české rozvojové spolupráce na období 2018–2023. Malé lokální projekty jsou realizovány jako součást prioritních sektorů české rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme