Podporu lázním ministerstvo prodlouží do 30. června 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj díky prodloužení Dočasného rámce Evropskou komisí posouvá platnost dotačního titulu COVID – Lázně až do 30. 6. 2021. Jeho cílem je udržení rozsahu a kvality poskytovaných služeb v oblasti lázeňství, a to podporou zvýšení poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázeňských zařízeních.

„Nás dotační titul hodnotím velmi pozitivně, zájem o pobyty ze strany veřejnosti byl enormní a přesáhl často časové a kapacitní možnosti jednotlivých lázeňských zařízení. Bohužel zejména vlivem druhé vlny šíření nemoci COVID-19 značná část již rezervovaných a v některých případech i zaplacených pobytů musela být zrušena. Prodloužení tohoto opatření proto považuji za velmi žádoucí jak ze strany veřejnosti, tak ze strany lázeňských zařízení. Naše lázeňství patří mezi světový unikát, proto je velmi důležité dbát na to, aby bylo pandemií poškozeno, pokud možno, co nejméně,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Informace o programu COVID – Lázně

Alokované finanční prostředky dotačního titulu nebyly v roce 2020 dočerpány, a to především v důsledku restriktivních opatření vlády, která se dotkla také poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Vzhledem k pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace MMR považuje za důležité vyhlásit druhou výzvu na celé období platnosti prodlouženého Dočasného rámce, tedy od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, aby mohly být všechny požadované vouchery v lázních uplatněny.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme