Pokles spotřeby zdravých a ekologických potravin ve Velké Británii

Počet dospělých ve Velké Británii, kteří dávají přednost zdravým nebo ekologickým potravinám, se v roce 2022 snížil v důsledku růstu životních nákladů a inflace téměř o třetinu.

Ukázal to nový průzkum společnosti IPA (Institute of Practitioners in Advertising) ve Velké Británii, na kterém se podílelo 3 000 nakupujících.

Ilustrační fotografie

Průzkum, který zjišťoval širokou škálu preferencí spotřebitelů, ukazuje výraznou souvislost mezi omezenými rozpočty spotřebitelů a jejich výběrem méně zdravých potravin. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že téměř 85 % dospělých ve Velké Británii je informováno o zvyšování cen zboží a služeb, přičemž u osob ve věku 35–54 let se tato informovanost zvýšila o 11,8 %.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Zároveň o 5,5 % klesl podíl dospělých, kteří tvrdí, že se svým současným platem vycházejí. V současnosti tak ve Velké Británii vystačí se svými příjmy 63,7 % dospělých. U mladších spotřebitelů (15–34 let) je to však jen polovina. Počet dospělých, kteří důvěřují kladnému vývoji ekonomiky, se snížil o polovinu, přičemž ženy cítí mnohem větší nejistotu než muži. Naopak 28,8 % mužů se domnívá, že se zvýší míra jejich zadlužení, zatímco u žen je tento podíl pouze 26,8 %.

„Posledních několik let bylo mimořádných, pandemie zasáhla všechny oblasti našeho života. Nyní se zvyšují životní náklady, což může přinést další zhoršení situace,“ řekl prezident IPA Julian Douglas.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Potravinářský průmysl

Doporučujeme