Pomocí pasportizace dokážeme odhalit rozvojový potenciál v regionech, říká šéf CzechInvestu Petr Očko

V roce 2021 proběhlo již třetí kolo tzv. pasportizace podnikatelského prostředí. Souhrnná analýza definuje silná i slabá místa, rozvojový potenciál a konkurenční výhody regionů z pohledu kvality a investiční atraktivity.

Ročník 2021 rozšířil set otázek týkajících se vztahu s podnikateli, podpory podnikání, plánovaných investičních akcí, zkušenostmi s PPP či smart city.

Pracovní porada, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Cílem pasportizace, kterou zpracovávají zástupci našich regionálních kanceláří, je tvorba relevantního podkladu pro strategické plánování rozvoje obcí i pro lokalizaci vhodných firem a investic. Pravidelně vedeme po celé České republice strukturované rozhovory o podnikatelském prostředí s představiteli obcí i firem. Odpovědi pak doplňujeme o aktuální statistická data,“ přibližuje proces pasportizace Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který je v současné době pověřen řízením agentury CzechInvest.

V roce 2021 proběhlo již třetí kolo mapování, které s sebou přineslo spoustu změn. Tou nejdůležitější byl bezpochyby evropský grant, který agentura CzechInvest získala, a který umožnil zaměstnancům agentury věnovat se naplno přípravám, tvorbě dotazníku, analýze statistických a kvalitativních dat, a především automatizaci sběru informací a vyhodnocování výstupů.

Ročník 2021 rozšířil set otázek týkajících se vztahu s podnikateli, podpory podnikání, plánovaných investičních akcí, zkušenostmi s PPP či smart city. Všechny tyto informace jsou jinak nedostupné a bez iniciativy agentury CzechInvest a jí vedenými strukturovanými rozhovory by neexistovaly.

Ilustrační fotografie

Z pasportizace 2021 vyšlo najevo, že polovina obcí podporuje podnikání, ale jen třetina se setkává hromadnou formou s podnikateli, přičemž je to právě CzechInvest, který může podobná setkání zprostředkovat a který pravidelně šíří příklady dobré praxe obcí, jež přišly s inovativním nápadem.

Nejedná se o jediný problém, s kterým může agentura pomáhat. Ukázalo se, že starostové si nejvíce přejí rozvoj drobného podnikání a nárůst aktivit z oblasti vývoje a výzkumu. S tím, může do budoucna pomoci například nový projekt agentury CzechInvest Technologická inkubace.

Do první výzvy Technologické inkubace se přihlásilo 114 startupů

„Téměř tři čtvrtiny obcí by si přály nového investora nebo další rozvoj těch už zasídlených. Tam je role CzechInvestu zcela jasná, přivést nové zaměstnavatele, a to primárně skrze investiční pobídky. Dvě třetiny měst trápí brownfieldy, které CzechInvest úspěšně ukládá do Národní databáze brownfieldů a pomáhá s jejich regenerací. CzechInvest pomáhá municipalitám skutečně s celou řadou problémů, které z pasportizace 2021 vzešly jako aktuální,“ dokresluje význam aktivit agentury Michal Urban, ředitel divize podnikatelského prostředí agentury CzechInvest.

CzechInvest mapuje české podnikatelské prostředí od roku 2017. Data z průzkumů v roce 2019 a 2021 si můžete prohlédnout na webu Pasportizace podnikatelského prostředí.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme