Poradenství EEN pomohlo české firmě při montáži regálových systémů v Německu

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru) se vedle dalších činností zaměřuje i na poskytování specializovaného poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU.

Této problematice se dlouhodobě věnuje paní Jitka Ryšavá z EEN při Centru, na toto téma přednáší, píše články a odborné brožury (pravidelně – minimálně 2 x ročně – aktualizovaná publikace „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ či shrnutí případových studií na toto téma „Víte, co dělat … případové studie k vysílání pracovníků“ nebo stručný přehled „Změny ve vysílání pracovníků po 30. 7. 2020“).

Vysílání pracovníků je komplexní záležitost, kdy je třeba vzít do úvahy řadu skutečností. Jedná se především o dodržení vyjmenovaných pracovně-právních podmínek dle pravidel země vyslání, pokud jsou pro vyslané zaměstnance výhodnější. Dále je nutné postupovat dle pravidel pro daně z příjmu vysílající firmy a vyslaných zaměstnanců a pro DPH a pro povinné sociální a zdravotní pojištění.

Ve všech zemích existuje povinnost ohlásit vyslané zaměstnance, přičemž procedury a podmínky se liší země od země, a také povinnost ohlásit kvalifikaci v případě profese regulované v zemi vyslání. V neposlední řadě musejí být zaměstnanci vybaveni řadou dokumentů často s překlady do příslušných jazyků.

V případě, že zaměstnavatelé nepostupují v souladu s příslušnými pravidly, hrozí jim ze strany úřadů země vyslání vysoké pokuty. Aby se jim vyhnuly, potřebují cílené komplexní poradenství v této oblasti, a proto se obracejí na EEN při Centru.

Jako příklad úspěšného poradenství může sloužit případ firmy CZECH MONTAGE s. r. o. Jedná se o společnost založenou v roce 2018, která se zabývá montáží regálových systémů se specializací na montáž, demontáž a servis všech druhů regálových systémů jako jsou paletové regály, pojízdné regálové systémy, vjezdové regály, odsuvné regály, konzolové regály, Mini-load regály, policové regály, kolejnice a válečkové dráhy.

Zakázky získává i z jiných zemí EU, jde většinou o montáž regálových systémů, na montáže firma vysílá své zaměstnance, a proto musí dodržovat všechny výše zmíněné podmínky a pravidla. V roce 2021 se konkrétně jednalo se o montáž v logistickém centru v Německu, práce trvaly zhruba 10 týdnů a provádělo je šest vyslaných zaměstnanců.  

Paní Martina Vostatková z firmy CZECHMONTAGE zhodnotila služby EEN při Centru takto: „V naší společnosti CZECH MONTAGE jsme velice rádi, že máme partnera, se kterým můžeme prodiskutovat každé vysílání našich pracovníků do různých zemí EU, abychom se ujistili, že splníme všechna příslušná pravidla. Neexistuje lepší člověk, kterého bych mohla požádat o pomoc ohledně vysílání pracovníků do zemí EU, než je paní Ryšavá.“

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme