Poradenství sítě EEN pomohlo české společnosti při vysílání pracovníků na montáže do zahraničí

Vysílání pracovníků do zahraničí je komplexní záležitost a je třeba brát v potaz celou řadu skutečností. Jedná se především o dodržení pracovněprávních podmínek dle pravidel země vyslání.

Dále je nutné postupovat v souladu s podmínkami pro daně z příjmu vysílající firmy a vyslaných zaměstnanců. Totéž platí pro DPH a pro povinné sociální a zdravotní pojištění. Ve všech zemích existuje povinnost ohlásit vyslané zaměstnance, přičemž procedury a podmínky se liší země od země. V případě profese platí povinnost ohlásit kvalifikaci, která je v zemi vyslání regulována. V neposlední řadě musejí být zaměstnanci vybaveni řadou dokumentů, často s překlady do příslušných jazyků.

Pokud zaměstnavatelé nepostupují v souladu s příslušnými pravidly, hrozí jim ze strany úřadů země vyslání vysoké pokuty. Aby se jim vyhnuly, potřebují cílené komplexní poradenství v této oblasti, a proto se obracejí na specialisty v oboru.

Jedním takovým je síť EEN – Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru). Vedle dalších činností se zaměřuje právě na poskytování specializovaného poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU.

Této problematice se v EEN dlouhodobě věnuje paní Jitka Ryšavá. Její zkušenosti jsou komplexní, na toto téma nejen přednáší, ale píše i články a odborné brožury. Pravidelně – minimálně 2 x ročně – vydává aktualizovanou publikaci „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ či shrnutí případových studií na toto téma „Víte, co dělat … případové studie k vysílání pracovníků“ nebo stručný přehled „Změny ve vysílání pracovníků po 30. 7. 2020“).

Jako příklad jednoho takového úspěšného poradenství může posloužit případ navázané spolupráce s firmou EGEM s.r.o. Jedná se o společnost, která působí na českém trhu od roku 1995. Poskytuje služby v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu. Zaměřuje se především na komplexní přípravu, zajištění a realizaci energetických děl, liniových staveb nebo jejich ucelených částí včetně servisu a údržby v rozsahu hladin velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí. To se týká i řídicích systémů včetně zpracování projektu pro realizaci stavby.

Kromě realizace zakázek v České republice firma získává zakázky i v jiných zemích EU a jedná se zpravidla o realizaci velkých energetických investičních celků. Zde EGEM obvykle figuruje jako generální dodavatel a na realizaci také zajišťuje lokální subdodavatele a pracovníky. Poslední takovou akcí byla zakázka v Německu, která trvala téměř dva roky a kde společnost EGEM instalovala BESS BigBatt – bateriové uložiště o kapacitě 58 MWh v lokalitě elektrárny Kraftwerk Schwarze Pumpe.

V současné době v Německu probíhá realizace zakázky na výstavbu fotovoltaické elektrárny na klíč včetně vyvedení výkonu do distribuční sítě. Na Slovensku firma realizovala množství významných zakázek především pro Slovenskou přenosovou soustavu a Slovenské elektrárne. Jednalo se většinou o výstavbu či rekonstrukci elektrických stanic a vedení nebo o elektromontážní práce na elektrárnách. Činnost provádělo obvykle pět až třicet vyslaných zaměstnanců a akce trvaly v řádu měsíců.

Aby bylo možné podobné zakázky realizovat bez větších rizik spojených s vysíláním zaměstnanců do zahraničí oslovil EGEM EEN při Centru, které mu svými odbornými znalostmi a zkušenostmi pomohlo zajistit dodržení všech složitých podmínek a pravidel, které jsou v úvodu jen nastíněné a bez jejichž dodržení není možné v zahraničí legálně působit.

Paní Mgr. Romana Antlová, vedoucí oddělení personalistiky z firmy EGEM zhodnotila služby EEN takto: „Velice si vážíme poradenství EEN při Centru, kdy se dozvídáme, jak správně postupovat při vysílání pracovníků. To nám umožňuje výrazně omezit potenciální rizika spojená s případnými sankcemi ze strany úřadů v zemích vyslání. Navíc komunikace s EEN při Centru probíhá vždy velmi pružně a jak se říká: „Kdo rychle dává, dvakrát dává.“

Pro více informací kontaktujte: J. Ryšavá, 225 855 315, jitka.rysava@crr.cz

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme