Poradna: Jak nejrychleji vyřešit změnu příjmení v Obchodním rejstříku?

V minulosti u mne došlo ke změně příjmení a tato skutečnost se ani po delší době zatím žádným způsobem nepromítla do údajů, které jsou u mne veřejně vedeny v Obchodním rejstříku. Jelikož jsem prokuristka firmy, působí mi to navenek řadu problémů. Jak lze tento problém co nejrychleji vyřešit?Změny údajů v Obchodním rejstříku by měly být, od května 2013, prováděny zcela automaticky díky tzv. základním registrům. V praxi to znamená, že pokud dojde ke změně příslušného referenčního údaje, např. adresy či příjmení v základních registrech, pak by měl příslušný obchodní soud tuto změnu ze základních registrů převzít a promítnout do obchodního rejstříku, a to zcela automaticky.

Soudní poplatek se v tomto případě neplatí. Ne vždy se ale vše daří automaticky aktualizovat, a proto tedy, pokud došlo k tomu, že vaše příjmení nebylo aktualizováno, je nutné na tuto skutečnosti upozornit příslušný rejstříkový soud. Informovat jej můžete klasicky písemně, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Změnu je doporučováno doložit relevantními dokumenty, které věrohodně zachycují aktuální stav.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme