Poradna: Vysílání zaměstnanců do zahraničí a vyplňování formuláře A1

Pokud vysílám zaměstnance na práci do zahraničí (do Rakouska), jaká adresa se uvádí do formuláře A1 při souběžném výkonu činnosti, a musím vyplňovat a nahlašovat formulář ZKO3 při každé realizované jednotlivé stavbě, která trvá zpravidla 2 až 3 týdny?Při souběžném výkonu činnosti se na formuláři A1 uvádí pouze adresa prvního místa výkonu, a pro souběh činností se tedy nemusí uvádět vždy konkrétní stavba. Co se týká formuláře ZKO3, tak platí, že pro každé jednotlivé vyslání zaměstnance je nutné vlastní hlášení prostřednictvím tohoto formuláře. Rovněž tak veškeré dodatečné změny již nahlášených údajů je nutno také neprodleně nahlásit.

Hlášení se zasílají příslušné zdravotní pojišťovně, nebo pojišťovně stavebních dělníků (BUAK), pokud se jedná o stavební práce. Pokud je to technicky možné, doporučuje se vyplnit oznámení online a poslat jej elektronicky. Ohlášení dalších vysílaných zaměstnanců je nutno v každém případě uskutečnit přes výše uvedený online formulář. Další informace najdete na stránce FormularService.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha

Doporučujeme