Potenciál Latinské Ameriky je ve srovnání s vyspělými státy obrovský

Se šéfem regionálního centra CzechTrade sídlícím v Limě o rostoucích perspektivách českého exportu v regionu Latinské Ameriky, úspěších tuzemských podnikatelů a také zvláštnostech obchodních jednání.

Co je typické napříč ekonomikami států regionu?
Všechny země Latinské Ameriky, a platí to od těch největších, tedy Mexiko, Brazílie a Argentina přes středně velké státy Kolumbii, Peru a Chile až po nejmenší jako Ekvádor a Bolívie, i celá Střední Amerika a Karibik mají jeden výrazný společný rys – je jím velká budoucnost a nesmírné nerostné a přírodní bohatství.

Tempo ekonomického růstu těchto zemí stoupá díky obrovským zásobám nerostných surovin, jako jsou měď, stříbro, zlato, uhlí, železo a vzácné kovy, také ropa a plyn. Tím pádem patří mezi těžební světové špičky ve všech rudách a nerostech.

Předpokládám, že to není všechno.
Určitě ne, ještě daleko větší bohatství je v regionu ukryto, zaměříme-li se na rozmanitost přírody, klimatu a navazující zemědělskou produkci a rybolov. Kdo by neznal růže z Ekvádoru, kávu z Kolumbie či Brazílie? Nebo chilli z Mexika, rum z Guatemaly, víno z Chile, sóju z Argentiny nebo sardinky z Peru? A to je pouze malinkatý zlomek exportního potenciálu zemí, které mají obrovskou produkci, avšak slabé technologické zázemí k jejímu zpracování a exportu do světa.

Ovšem hlavním bohatstvím všech těchto zemí je jejich mladý lidský kapitál a snaha rychle dosáhnout evropské úrovně a vyrůst ve střední třídu. To jim na dalších padesát let zabezpečuje potenciál nesrovnatelný s vymírající Evropou, Ruskem nebo dalšími vyspělými zeměmi, ve kterých přírůstek mladé generace vykazuje záporné hodnoty.

O jaké české výrobky mají v Latinské Americe největší zájem? A jaký tam mají české produkty zvuk?
V celém regionu Střední a Jižní Ameriky najdeme etablované československé, resp. české výrobky a značky. V Peru, Kolumbii, Ekvádoru a Mexiku patří k nejluxusnějším značka bot Baťa. Pikantní je, že v těchto státech jsou všichni přesvědčeni, že Baťa pochází právě od nich. V každé zemi také najdete místní pivo Pilsen, které zakládali čeští sládci. Znají nás tam díky kvalitním strojům a technologiím, stavěli jsme totiž elektrárny, dříve uhelné a vodní, také cukrovary a pivovary.

Nejsou to ale jen obrovské monumentální stavby a technologie, co zvyšuje povědomí o České republice. Jsou to také drobné výrobky, které předávají naši českou tradici, historii a kulturu do takto vzdálených zemí. Krásný příklad najdete v nejzapadlejších kostelících ve vesničkách, kde ani nemají elektřinu, je jím Niño Jesús de Praga neboli Pražské Jezulátko. Dalšími jsou český křišťál Bohemia, klobouky Tonak, hudební nástroje Strunal a jiné, které tvoří náš odkaz.

CzechTrade se v Latinské Americe zaměřuje na poskytování individuálních služeb firmám přesně na míru a dle požadavku každého zákazníka, vzhledem k jeho obchodnímu plánu a finančním možnostem.

Můžete jmenovat české vývozce, kteří v Latinské Americe uspěli?
Mnoho firem má úspěch s tradičními výrobky a technologiemi, přece jenom máme šikovné české ruce a kvalitu Německa. Stinnou stránkou je ovšem fakt, že naši sousedé kupují levně naše výrobky a prodávají je zde pod svými značkami násobně dráže. Obecně platí, že úspěch sklízejí všichni, kdo zde vidí potenciál a myslí to se svým podnikáním vážně.

Příkladem mohou být kontejnery Kovobel, obráběcí stroje Strojimport, bižuterie Šenýr Bijoux, korálky Preciosa, Crystalex, zdravotní postele Linet, malá sportovní letadla několika výrobců, bezpečnostní a obranná technika, Tatra, Škoda, výrobky pro armádu, záchranáře a zdravotníky.

Objevují se mezi těmito dnes už tradičními produkty i nějaké moderní technologie?
Mohu říci, že v poslední době tyto tradiční odkazy začíná převyšovat nový trend, což jsou právě úspěchy českých firem s nejmodernějšími technologiemi a top výrobky či spotřební zboží. Krásným příkladem je firma Compelson, světová jednička ve vývoji software pro policejní vyšetřovatele a soudní znalce, který jim slouží k analýze mobilních telefonů. Dále antivirus Avast nebo Micos Telcom vyrábějící pasivní prvky pro optické sítě. Jelikož si latinskoamerické ženy velmi potrpí na svůj vzhled, v několika zemích sklízí úspěch Dermacol, výrobce tradiční české kosmetiky, nebo kosmetika a aromaterapie Hanna Maria Therapy poskytující exkluzivní přírodní produkty pro krásu těla i duše.

Některé státy Latinské Ameriky jsou členy Tichomořské aliance. Do jaké míry představuje členství v ní výhodu i pro české podnikatele?
Tichomořská aliance je obdoba evropského hospodářského prostoru, funguje tam úzká spolupráce v oblasti přenosu kapitálu, zboží a investic. Jejími členy jsou Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile. Z hlediska českých podnikatelů je její hlavní výhodou fakt, že tyto země spolu s Ekvádorem mají uzavřené dohody o volném obchodu s EU. Dále zde fungují dohody o uznávání evropských certifikátů výrobků, u některých zemí smlouvy o zamezení dvojího zdanění a ochraně investic.

Existuje tam ovšem i druhé obchodní uskupení, tzv. Mercosur. Sdružuje Brazílii, Argentinu, Uruguay a dříve také Venezuelu. Tyto země jsou konzervativnější v oblasti dovozů, zejména kvůli absenci dohod o volném obchodu s EU a vysokým clům, preferují a chrání tak místní výrobce. Nicméně díky posledním politickým změnám začínají zvažovat postupné otevírání svých ekonomik světu a uvolňování cenové politiky. Zároveň jsou velmi otevřené přenosu technologií a know-how a také investicím do založení výroby v dané zemi.

Mnoho firem má úspěch s tradičními výrobky a technologiemi,
přece jenom máme šikovné české ruce a kvalitu Německa.

Jak se připravit na jednání s podnikateli z Latinské Ameriky, v čem jsou specifická?
Obchodní jednání jsou zde založena na osobním přístupu „tváří v tvář“, lidé jsou zde velmi opatrní a nevěří sebekrásnějším e-mailům. Logicky je dobré mít propagační materiály ve španělštině, resp. v portugalštině. Exportéři si musejí uvědomit, že v zemích probíhá stejný konkurenční boj jako v USA nebo Evropě a že se vždy najde někdo, kdo umí podobný výrobek nabídnout lépe nebo levněji. Je nutné s obchodními partnery komunikovat a umět jim nabídnout řešení na přání. Platí zde osvědčené přísloví „kout železo, dokud je žhavé“. Nečekejte na aktivitu, je dobré jít obchodním partnerům naproti.

Jaké konkrétní služby nabízejí českým podnikatelům zahraniční kanceláře CzechTrade v Latinské Americe?
CzechTrade se v Latinské Americe zaměřuje na poskytování individuál­ních služeb firmám přesně na míru a dle požadavku každého zákazníka, vzhledem k jeho obchodnímu plánu a finančním možnostem. Nabízíme osobní asistenční služby. A to jak v jednotlivých zemích, kde máme stálé zastoupení, tak i v okolních, podle působnosti příslušných zastupitelských úřadů, neméně zajímavých zemích, jako jsou celá Střední Amerika a Karibik, Panama, Ekvádor, Bolívie, Uruguay a další.

Co z nabídky služeb CzechTrade byste rád zdůraznil?
Dokážeme české firmě pomoci zrealizovat expanzi nejen do jedné, ale do sedmi zemí v celé Latinské Americe najednou. Již poněkolikáté jsme úspěšně zorganizovali navazující obchodní jednání v šesti a sedmi zemích v rozsahu jednoho měsíce. Firma si zvolí země a my kompletně připravíme obchodní jednání s partnery. Od cesty a zajištění hotelů přes prezentace pro pozvané hosty až po náš osobní doprovod a asistenci po dobu pobytu. Zástupci firmy pouze přelétají ze země do země a mají vždy stoprocentní servis zaměřený na poskytnutí maximální kvality v plném rozsahu. Naposledy jsme tuto službu zajišťovali na přelomu listopadu a prosince 2018 pro firmu Compelson.

Co je podle vás podmínkou pro úspěšnou realizaci českého exportu do Latinské Ameriky?
Víra, skromnost, houževnatost, vytrvalost, upřímnost a porozumění obchodním partnerům.

Ptáme se ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade v zemích Latinské Ameriky: Proč by česká firma měla exportovat  do „vaší“ země, co ji odlišuje od ostatních v regionu?

Brazílie
Miroslav Manďák, ředitel CzechTrade Sao Paulo

Brazílie je největším trhem v Latinské Americe a zároveň zemí, kde působí nebo odkud pochází řada významných světových firem z různých oborů. V těchto dnech začíná probíhat skutečně výrazná změna ve směřování země. Dne 1. ledna nastoupil do úřadu nově zvolený prezident Jair Bolsonaro, který hodlá reformovat stát od základů. Kromě boje proti korupci a zjednodušování státní správy patří mezi jeho hlavní témata zlepšení bezpečnostní situace v zemi a rozvoj infrastruktury. Právě u těchto dvou sektorů se v Brazílii očekávají výrazné investice v nejbližší době a zároveň zde vzniká potenciál pro uplatnění českých výrobků.

Argentina

Argentina je druhou největší zemí Latinské Ameriky a dlouhodobě patří mezi významné obchodní partnery České republiky v regionu. Její konkurenční výhodou na světovém trhu jsou bohaté přírodní zdroje a kvalifikovaná pracovní síla. V posledních letech zaznamenala kolísavý ekonomický vývoj, kterému se od roku 2015 snaží udat reformní směr prezident Mauricio Macri. K jeho reformnímu úsilí patří i otevírání argentinského protektivního trhu zahraničním firmám, v plánu je také rozvoj energetiky, země dlouhodobě trpí nedostatkem elektrické energie, a investice do infrastruktury a bezpečnosti. Argentina disponuje druhým největším nalezištěm břidlicového plynu na světě a vláda hodlá v souvislosti s jeho těžbou a zpracováním investovat přes 30 mld. USD. Hledá také investory pro těžbu kovů.

CzechTrade Sao Paulo (Brazílie) a Buenos Aires (Argentina)
Miroslav Manďák
Ředitel zahraniční kanceláře
T: +551 137 987 227
E: miroslav.mandak@czechtrade.cz

Kolumbie
Barbora Kaprálová, ředitelka CzechTrade Bogota

Kolumbie poskytuje unikátní kombinaci velkého trhu s 50 miliony obyvatel, rostoucí kupní síly a zároveň otevřenosti vůči zahraničnímu zboží.

CzechTrade Bogota (Kolumbie)
Barbora Kaprálová
Ředitelka zahraniční kanceláře
T: +420 224 907 806
M: +573 105 101 481
E: barbora.kapralova@czechtrade.cz

Chile
Josef Kunický, ředitel CzechTrade Santiago de Chile

Chile je dnes nejvyspělejší ekonomikou regionu s nejvyšším HDP na osobu a nejvyšší životní úrovní. V zemi neexistuje výroba sofistikovanějších výrobků a zařízení, vše se dováží z Asie, Severní Ameriky nebo Evropy. Na druhé straně jsou tu enormní potřeby, a to i v souvislosti s očekávaným dalším růstem ekonomiky, který je odhadován v krátkodobém horizontu mezi třemi a pěti procenty ročně. Nezanedbatelný je i růst životní úrovně, a tím pádem také poptávka po spotřebním zboží.

CzechTrade Santiago de Chile (Chile)
Josef Kunický
Ředitel zahraniční kanceláře
T: +56 224 341 852
M: +56 974 409 464
E: josef.kunicky@czechtrade.cz

Peru
Emil Ulrych, ředitel CzechTrade Lima

Peruánský trh je velmi otevřený, Peru je druhá nejotevřenější ekonomika světa. Má dohody o volném obchodu se 48 zeměmi. Evropská unie má uzavřené dohody o volném obchodu nejen s Peru, ale i s dalšími zeměmi Latinské Ameriky jako Mexiko, Kolumbie, Chile. Fungují také vnitřní dohody o volném obchodu, například Pacifická aliance nebo Mercosur. Peruánci preferují evropské zboží a jsou ochotni si připlatit za kvalitu. České zboží má v Peru dlouhodobě dobrou pověst, už Československo dodávalo do země obrněné vozy, tanky, které pomohly Peruáncům při konfliktu s Ekvádorem. Historicky jsou v Peru známy také značky Škoda nebo Baťa. Peruánci znají české pivo.

CzechTrade Lima (Peru)
Emil Ulrych
Ředitel zahraniční kanceláře a regionálního centra Latinská Amerika
T: +51 941 179 991
E: emil.ulrych@czechtrade.cz

Mexiko
Pavel Eichner, ředitel CzechTrade Mexico City

Mexiko se kromě svých perspektivních oborů, u nichž v mnoha případech předhání všechny země Latinské Ameriky, může pochlubit velmi mladou populací: z celkového počtu necelých 132 milionů obyvatel jich je více než 30,5 milionu ve věku mezi 15 až 29 lety. Dále je v zemi ideální prostředí pro český export – je to země ve středu kontinentu, má dobré spojení na všechny světové strany, jedná se o velmi otevřenou ekonomiku, a je tak vhodným místem pro průnik do Latinské Ameriky. České a potažmo i československé výrobky zde mají historicky velice dobré jméno.

CzechTrade Mexico City (Mexiko)
Pavel Eichner
Ředitel zahraniční kanceláře
T: +52 55 5255 3393
M: +52 (1) 55 8577 7454
E: pavel.eichner@czechtrade.cz


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Martin Zika.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme