Potraviny, nápoje i pelety. České firmy se představily na veletrhu v Rumunsku

V Rumunsku se po covidové pauze opět konal oborově uznávaný mezinárodní veletrh Indagra, zaměřený na zařízení a výrobky v zemědělství, potravinářství, zahradnictví, vinohradnictví a chovu zvířat.

Přijela na něj i řada českých firem. Česká účast má na veletrhu velkou tradici. Ve spolupráci s kanceláří CzechTrade se i letos mohl otevřít český stánek, kde se prezentovaly firmy Goldim, Bartonik Group, Tekro, DM Hermes Trade / Bombus Rubena a Comperio. Mimo oficiální stánek se představila česká firma ProPelety s nyní mimořádně zajímavým sortimentem energetických palet.

Ilustrační fotografie

Rumunsko je zemědělská velmoc, země je 7. největším výrobcem zemědělských produktů v EU a po Francii dlouhodobě druhým největším vývozcem pšenice v Evropské unii. U obilí zaznamenali rumunští zemědělci letos i přes dlouhodobé sucho exportní přebytky.

Podíl zemědělství na tvorbě HDP je 4,5 %, ovšem podíl tvorby pracovních míst je téměř 25 %, což je zdaleka nejvíce v celé EU. Rozvoj venkova je rumunským strategickým imperativem.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Zemědělství má strategický význam

Je zřejmé, že s ohledem na dlouhodobý strategický význam zemědělského sektoru a plánovanou vládní podporu zemědělství a potravinářského průmyslu, je pro české firmy tento trh mimořádně perspektivní.

Do Rumunska se již dnes dovážejí traktory či zemědělské nástavby, ale možnosti jsou daleko širší. Zájemci by měli sledovat například možnosti exportu potravinových výrobků a strojního vybavení do potravinářských výrobních a zpracovatelských závodů. Objevují se výběrová řízení v oblasti chovu zvířat. V centru pozornosti rumunských představitelů jsou například zavlažovací technologie, úpravny vod a další zařízení.

Zajímavým segmentem jsou doplňky stravy a v neposlední řadě i specifické potravinářské komodity, například krmiva pro domácí, ale i chovná zvířata. Velvyslanectví ČR v Bukurešti zařadilo zemědělský sektor do mapy oborových příležitostí. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí

Doporučujeme