Povinně testovat zaměstnance budou muset i malé firmy, odsouhlasila vláda

Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně deset osob. Vydání příslušného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila v pondělí 15. března 2021 vláda.

Zaměstnavatelé s více než deseti zaměstnanci se od 26. března přidají k velkým a středním firmám, kterým Ministerstvo zdravotnictví kvůli špatné epidemické situaci pravidelné plošné testování už nařídilo. Malí zaměstnavatelé budou mít povinnost od 17. března antigenní testy zajistit a nejpozději 19. března své zaměstnance k testování vyzvat. Zaměstnanci budou povinni se testování podrobit.

Stejně jako v případě velkých a středních firem bude testování povinné jednou týdně a výjimku budou mít lidé, kteří jsou plně očkovaní nebo prokazatelně prodělali covid v posledních 90 dnech.

Průvodce samotestováním ve firmách

Další informace k testování malých firem

Doporučení Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR):

Pro přesný výsledek ag testu je nutný správný odběr – Ministerstvo zdravotnictví doporučuje držet se striktně návodů, neboť testy jsou do nosu, úst či ze slin a na trhu je k dispozici 30 různých druhů. Firma by měla určit jednoho pracovníka, který bude provádět asistenci při samotestech.

Pozor na sankce pro firmy vyplývající z pandemického zákona za posílání zaměstnanců na odběrová místa (pokuta 0,5 mil. Kč). Odběrová místa jsou již nyní přetížena a zpomalují odběr konfirmačních PCR testů (zaměstnanci s pozitivním ag testem čekají 4-5 dnů, nesmějí být v provozu firmy a tuto dobu hradí zaměstnavatel).

Pokud firma nestihne v daném termínu otestovat všechny zaměstnance, neotestovaní nesmí do provozu, v případě celé firmy musí firma přerušit provoz.

Doporučujeme prozatím zvážit „sdruženou“ objednávku testů za více menších firem s cílem dosažení množstevní slevy.

Pozor na statistická data za malé firmy v procentech! Je třeba brát na zřetel agregovaná data. 1 pozitivní zaměstnanec z celkových 10 zaměstnanců = 10 % pozitivních v celkovém vzorku. Mylně by se pak mohla veřejnost domnívat, že největší nákaza je v malých firmách!

Dosavadní výsledky testování v průmyslu prokázaly nákazu u 0,77 % zaměstnanců.

Testování 2x/týden – jedná se o požadavek epidemiologů, pokud tak nastane, stát bude hradit 8x 60,- Kč/zaměstnanec/měsíc. AMSP ČR prosazuje v případě schválení, aby testování 2x týdně bylo odstartováno až po Velikonocích, kde jsou 2 zkrácené týdny.

Příspěvek státu – AMSP ČR požaduje zvýšit příspěvek 60 Kč/test pro nejmenší firmy na 80-100 Kč/test.

Podle vyjádření MZDR bude testování ve firmách pokračovat minimálně do konce května.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme