Praha připravila pomoc pro podnikatele zasažené koronavirem

Od úterý 21. dubna budou malí a střední podnikatelé působící v Praze, které negativně postihla vládní opatření proti šíření koronaviru, moci požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) o poskytnutí záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Příslušnou výzvu nazvanou COVID Praha v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) schválili ve čtvrtek 16. dubna pražští zastupitelé a bude vyhlášena v pondělí 20. dubna.

„Ačkoli mimopražští podnikatelé mohou již od 2. dubna žádat pomoc v rámci programu COVID II, pražští podnikatelé až dosud takovou možnost nedostali. Proto jsme připravili ve spolupráci s ČMZRB vlastní program, který jim během několika dní zpřístupní provizorní podporu. Alespoň částečně tak přispějeme k narovnání podmínek pražských a mimopražských podnikatelů,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Na program COVID Praha je vyčleněno 600 milionů korun, přičemž žádosti o záruku budou zájemci moci ČMZRB podávat již od pondělí. Parametry záruky budou stejné jako v případě COVID II: podniky budou moci získat záruku až do výše 80 procent jistiny komerčního úvěru při výši zaručovaného úvěru až do 15 milionů korun, včetně tří let ručení a finančního příspěvku na úhradu úroků až do výše jednoho milionu korun. ČMZRB odhaduje, že díky multiplikačnímu efektu bankovních záruk bude možné zajistit úvěry až za 1,4 miliardy korun. Z programu bude možné financovat náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.

„Díky zárukám z OP PPR budou mít podnikatelé na území hl. m. Prahy výrazně lepší přístup k získání bankovního úvěru na financování svého provozu. Tento bude navíc díky finančním příspěvkům pro podnikatele levnější a nezatíží tolik jejich rozpočty,“ dodal náměstek Pavel Vyhnánek.

Před schválením výzvy odsouhlasili pražští radní Dohodu o vytvoření a správě Záručního fondu COVID Praha 2020. Jde o dohodu o financování mezi Hlavním městem Prahou, ČMZRB a Ministerstvem průmyslu a obchodu, která upravuje podporu podniků prostřednictvím záručního finančního nástroje. Tento nástroj je spolufinancován z evropských strukturálních fondů v rámci prioritní osy 1 OP PPR – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Financování nového záručního programu si vyžádalo realokaci prostředků dostupných v pražském operačním programu. Finanční nástroje představují účinnější formu využívání evropských prostředků.

„Z možností podpory prostřednictvím finančních nástrojů se v současné krizové situaci jako nejúčinnější podpora jeví forma bankovních záruk. Svým potenciálem mobilizovat za přispění pákového efektu soukromý kapitál může výrazně pomoci zmírnit dopady pandemie na ekonomiku hlavního města. Jde o rychle dostupnou formu provozního financování pro zasažené podniky, protože administrace bankovních záruk je pro správce finančního nástroje časově a administrativně jednodušší než administrace úvěru,“ uvedl radní Vít Šimral.

Výzva bude vyhlášena od pondělí 20. dubna, Českomoravská záruční a rozvojová banka pak o den později, tedy v úterý 21. dubna, začne přijímat žádosti pražských podnikatelů. 

„Pražští podnikatelé budou moci o záruku z programu COVID Praha zažádat v úterý 21. dubna 2020 od 8:00 hodin prostřednictvím naší E-podatelny. Pro podání žádosti bude nutné mít potvrzení o poskytnutí úvěru od spolupracující komerční banky, proto doporučuji, aby jej podnikatelé již teď začali se svými bankéři řešit. Bližší informace včetně návodných videí, jak vyplnit žádost, se objeví na webu naší banky v nejbližších dnech,“ uzavřel Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Hlavní město Praha

Doporučujeme