Právní elektronický systém pro podnikatele vstupuje do ostrého provozu

Právní elektronický systém (PES) Hospodářské komory ČR bude 21. května spuštěn v ostrém provozu. Primárním cílem testovacího období celého systému bylo najít nedostatky v uživatelském prostředí a odhalit případné nesrovnalosti.Již za první dva měsíce testu se podařilo nashromáždit velké množství připomínek a nápadů, jak celou aplikaci vylepšit, a došlo k poměrně výrazným změnám. Cílem testování bylo zajištění co nejvyššího uživatelského komfortu.

Největší změnou, kterou ostrý provoz systému PES přináší, je úvodní dotazník, jehož zodpovězením je systém schopen za uživatele provést základní nastavení profilu. Na základě zodpovězení několika otázek v úvodu registrace se uživatelům nastaví jejich prostředí a automaticky jim budou přiřazeny pouze povinnosti, které se daného podnikatele týkají. Dojde tak k výraznému zjednodušení hned na začátku.

„Právní elektronický systém by se tak měl stát pro podnikatele skutečným rádcem. Neudělá za podnikatele podání nebo splnění nějaké povinnosti, ale pohlídá za něj lhůty a poradí, jaký formulář použít pro podání, nebo splnění povinností plynoucích ze zákona,“ říká duchovní otec Právního elektronického systému a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.

Zákony jsou v Česku nepřehledné a příliš často měněné

Za situace, kdy Sbírka zákonů zahrnuje více než deset tisíc právních předpisů, obsahujících v součtu statisíce paragrafů, a tyto předpisy jsou měněny mnohdy několikrát ročně, lze těžko po adresátech těchto právních předpisů vyžadovat, aby se v nich orientovali a mohli požadovaným způsobem dostát svým povinnostem, které jim právní předpisy ukládají. Jeden příklad za všechny – v okamžiku, kdy si podnikatel vyřídí živnostenské podnikání, platí pro něho na 780 právních předpisů a norem.

Co je PES pro podnikatele?

Právní elektronický systém je unikátní a ojedinělá služba, která má za cíl firmám všech velikostí a oborů v podnikání skutečně pomoci od byrokracie. Lavina nových zákonů, vyhlášek a nařízení, která se na podnikatele a živnostníky každý den řítí, je už natolik nepřehledná, že je odrazuje od samotného podnikání.

PES dokáže odhalit nejen nejednoznačné výklady zákonů, ale také protichůdné povinnosti, kdy jeden zákon ukládá podnikateli povinnost, ale druhý mu znemožňuje tuto povinnost splnit. Tím by PES mohl pomáhat i státu odstraňovat tyto nesmysly z legislativy. Je také důležité dodat, že v právní džungli se dnes nevyznají kolikrát ani sami úředníci.


Jen zákon o DPH stejně jako zákon o pojistném na sociální zabezpečení byly od roku 2000 měněny řádově 60 až 70krát, zákon o daních z příjmů se upravoval dvakrát rychleji, zhruba 140krát. Pokud jde o další sféru regulace – na 120 změn v inkriminovaném období doznal živnostenský zákon. A navíc není vše skryto jen v novelizaci zákonů. Třeba stavební zákon byl sice od roku 2000 upravován „pouze“ 30krát, tuto oblast ovšem významně regulují i podzákonné prováděcí předpisy – a ty se měnily více než 100krát.

Důležitá spolupráce se státem

Hospodářská komora na systému PES intenzivně spolupracuje také se státní správou. Například Ministerstvo průmyslu a obchodu se s Hospodářskou komorou dohodlo na vzájemné spolupráci z hlediska zpracování přehledu povinností vyplývajících z právních předpisů, které má rezort v gesci. Smlouvu v únoru letošního roku podepsal prezident Komory Vladimír Dlouhý s tehdejší šéfkou rezortu Martou Novákovou.

V současné době se tak Ministerstvo průmyslu a obchodu podílí například na seznamu povinností u živnostenského zákona. Komora navíc v současné době vede další intenzivní jednání s vládou i dalšími institucemi o konkrétní podpoře a dalším využití Právního elektronického systému v praxi.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Miroslav Beneš

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme