Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2017 (částky 22 – 26 Sb./ 7 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. novelizace vyhlášky o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.10. týden – 6. až 12. března 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 26 rozeslaná dne 10. 3. 2017

73/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

Plné znění částky 26 (4 MB)

Částka 25 rozeslaná dne 8. 3. 2017

72/2017
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Plné znění částky 25 (568 KB)

Částka 24 rozeslaná dne 6. 3. 2017

71/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Plné znění částky 24 (686 KB)

Částka 23 rozeslaná dne 6. 3. 2017

70/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

69/2017
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Plné znění částky 23 (929 KB)

Částka 22 rozeslaná dne 6. 3. 2017

68/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

67/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

66/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 22 (998 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 7 rozeslaná dne 8. 3. 2017

14/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

13/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením

Plné znění částky 7 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme