Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2017 (částky 27 – 28 Sb./ 8 – 9 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány 2 nové částky. Plné znění právních předpisů v PDF.11. týden – 13. až 19. března 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 28 rozeslaná dne 13. 3. 2017

79/2017
Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

78/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

77/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

76/2017
Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

Plné znění částky 28 (3 MB)

Částka 27 rozeslaná dne 13. 3. 2017

75/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

74/2017
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Plné znění částky 27 (682 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 9 rozeslaná dne 15. 3. 2017

18/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)

Plné znění částky 9 (2 MB)

Částka 8 rozeslaná dne 15. 3. 2017

17/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic

16/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob

15/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Plné znění částky 8 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme