Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2022 (částka 28–34 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 34 rozeslaná dne 16. 3. 2022

59/2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.

Částka 33 rozeslaná dne 18. 3. 2022

58/2022
Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu

Částka 32 rozeslaná dne 18. 3. 2022

57/2022
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Částka 31 rozeslaná dne 18. 3. 2022

56/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.

55/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Částka 30 rozeslaná dne 15. 3. 2022

54/2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů

53/2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách

Částka 29 rozeslaná dne 15. 3. 2022

52/2022
Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

51/2022
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení

Částka 28 rozeslaná dne 15. 3. 2022

50/2022
Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny

49/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme