Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2021 (částka 53–57 Sb./10 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 57 rozeslaná dne 26. 3. 2021

147/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

146/2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Částka 56 rozeslaná dne 31. 3. 2021

145/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

144/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

143/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

142/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Částka 55 rozeslaná dne 31. 3. 2021

141/2021
Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

140/2021
Vyhláška o energetickém auditu

Částka 54 rozeslaná dne 22. 3. 2021

139/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Částka 53 rozeslaná dne 23. 3. 2021

138/2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021

137/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 10 rozeslaná dne 29. 3. 2021

15/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje doplnění oznámení k části Přílohy A k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, které se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odst. 1 písm. a) bod i.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme