Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2020 (částka 43–48 Sb./9 Sb. m. s.)

V tomto týdnu byl publikován zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 48 rozeslaná dne 27. 3. 2020

137/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

136/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

135/2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

134/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

133/2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Částka 47 rozeslaná dne 26. 3. 2020

132/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

131/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

130/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Částka 46 rozeslaná dne 26. 3. 2020

129/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Částka 45 rozeslaná dne 23. 3. 2020

128/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

127/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

126/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

125/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

124/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

123/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

122/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Částka 44 rozeslaná dne 23. 3. 2020

121/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

120/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Částka 43 rozeslaná dne 24. 3. 2020

119/2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

118/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

117/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

116/2020
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

115/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

114/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

113/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 9 rozeslaná dne 24. 3. 2020

13/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

12/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme