Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2023 (částka 52–55 Sb./10–12 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Novinky ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 55 rozeslaná dne 14. 4. 2023

100/2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2034, 4,90 %

Plné znění částky 55 (100 kB)

Částka 54 rozeslaná dne 14. 4. 2023

99/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 54 (239 kB)

Částka 53 rozeslaná dne 13. 4. 2023

98/2023
Nařízení vlády Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

97/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.

Plné znění částky 53 (4 MB)

Částka 52 rozeslaná dne 13. 4. 2023

96/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 52 (107 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 12 rozeslaná dne 14. 4. 2023

18/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o energetické chartě a které nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb.

Plné znění částky 12 (7 MB)

Částka 11 rozeslaná dne 11. 4. 2023

17/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) 

16/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě

Plné znění částky 11 (3 MB)

Částka 10 rozeslaná dne 11. 4. 2023

15/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Plné znění částky 10 (39 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme