Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2018 (částky 32–33 Sb./15 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.16. týden – 16. duben až 22. duben 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 33 rozeslaná dne 20. 4. 2018

66/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Plné znění částky 33 (4 MB)

Částka 32 rozeslaná dne 18. 4. 2018

65/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

64/2018
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

63/2018
Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

Plné znění částky 32 (97 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 15 rozeslaná dne 20. 4. 2018

21/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018

Plné znění částky 15 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme