Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2017 (částky 45–47 Sb./ 12–13 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byly publikovány mj. novelizace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, seznam zboží s regulovanými cenami a sdělení MPSV o výši průměrné hrubé roční mzdy 2016 pro vydávání modrých karet. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikovány 3 nové částky. Plné znění právních předpisů v PDF.17. týden – 24. až 30. dubna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 47 rozeslaná dne 28. 4. 2017

134/2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

133/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Plné znění částky 47 (104 KB)

Částka 46 rozeslaná dne 26. 4. 2017

132/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

131/2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

130/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

129/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

128/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 46 (228 kB)

Částka 45 rozeslaná dne 24. 4. 2017

127/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Plné znění částky 45 (4 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 13 rozeslaná dne 28. 4. 2017

23/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.

22/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Plné znění částky 13 (899 kB)

Částka 12 rozeslaná dne 26. 4. 2017

21/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Plné znění částky 12 (23 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme