Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2017 (částky 50 Sb./ 14 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.19. týden – 8. až 14. května 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 50 rozeslaná dne 12. 5. 2017

143/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

142/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

141/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

140/2017
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

139/2017
Nařízení vlády o plánování obrany státu

Plné znění částky 50 (540 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 14 rozeslaná dne 12. 5. 2017

25/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojeníčeské dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 načesko-rakouských státních hranicích

24/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě

Plné znění částky 14 (15 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme