Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například změna zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.2. týden – 5. až 11. ledna 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 4 rozeslaná dne 9. 1. 2015

6/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

5/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 4 (4 MB)

Částka 3 rozeslaná dne 5. 1. 2015

Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

4/2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

Plné znění částky 3 (512 kB)

Částka 2 rozeslaná dne 7. 1. 2015

3/2015
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Plné znění částky 2 (82 MB)

Částka 1 rozeslaná dne 6. 1. 2015

3/2015
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Plné znění částky 1 (70 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme