Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2020 (částka 2–3 Sb./1–2 Sb. m. s.)

V tomto týdnu bylo mimo jiné publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 3 rozeslaná dne 10. 1. 2020

9/2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

8/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

7 /2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

6/2020
Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

5/2020
Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Plné znění částky 3 (21 MB)

Částka 2 rozeslaná dne 10. 1. 2020

4/2020
Vyhláška o energetických specialistech

3/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k zákonu o hospodaření enegií

Pné znění částky 2 (12 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 2 rozeslaná dne 10. 1. 2020

3/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

2/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

Plné znění částky 2 (2 MB)

Částka 1 rozeslaná dne 8. 1. 2020

1/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Plné znění částky 1 (24 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme