Komentáře k publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR (2020)

Přinášíme Vám komentáře k nejdůležitějším předpisům publikovaným ve Sbírce zákonů České republiky v roce 2020. Komentáře advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková upozorňují na ty nejpodstatnější dopady nových zákonů či novel na podnikatelské prostředí.

Dosud publikované komentáře k novelám a novým zákonům o:

Zákon o právu na digitální služby (12/2020 – částka 5)

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

Plné znění částky 5 (198 kB)

Nový zákon o právu na digitální služby zavádí možnost pro občany řešit záležitosti s úřady výhradně elektronicky.

Zákon předpokládá vytvoření katalogu služeb poskytovaných elektronicky. Zároveň bude občanům zřízen elektronický přístup k těm informacím veřejné správy, které se jich týkají, s čímž koresponduje povinnost úřadů tento přístup zajistit.

Listinná forma vyřizování záležitostí zůstane zachována. Novela nabývá účinnosti postupně ve čtyřech fázích, první z nich pak od 1.8.2020, poslední část novely nabude účinnosti 1.1.2025.

Zákon, kterým se mění zákon o hospodaření energií (3/2020 – částka 2)

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 2 (12 MB)

Novela upravuje nově definice některých zákonem definovaných pojmů jako např. energetický audit apod. Novela rovněž změnila proces při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) – při zařazení budovy do nejvyšší třídy, tj. třídy A, již nebude nutné navrhovat další zlepšující opatření. Možnost nahrazení PENB údaji o skutečné spotřebě se zrušuje.

Novela dále zužuje povinnost kontroly systémů pouze na ty s výkonem přesahujícím 70 kW, a systémy bez automatizačního a řídicího systému nebo smlouvy o energetických službách.

Uvedené změny nabývají účinnosti v patnáctidenní legisvakanční době, tj. počínaje 24.1.2020. Zároveň s novelou vyšla také Vyhláška o energetických specialistech. Energetickým specialistou se nově může stát i právnická osoba. Systém vzdělávání těchto specialistů se mění od základů.

Zákon, kterým se mění zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (1/2020 – částka 1)

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 1 (122 kB)

Novela s účinností od 1. ledna 2021 směřuje k lepší ochraně ovzduší České republiky. Zakládá modernizační fond, z něhož budou financovány projekty energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

Pravidelné novinky e-mailem