Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2020 (částka 87–90 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020  . Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 90 rozeslaná dne 13. 5. 2020

246/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

245/2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

244/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

243/2020
Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

Částka 89 rozeslaná dne 12. 5. 2020

242/2020
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

241/2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

240/2020
Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Částka 88 rozeslaná dne 12. 5. 2020

239/2020
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

238/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář k zákonu oochraně spotřebitele

237/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář k zákonu o oceňování majetku

Částka 87 rozeslaná dne 11. 5. 2020

236/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme