Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 23. týden 2020 (částka 95–100 Sb./12 Sb. m. s.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška o energetické náročnosti budov a vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 100 rozeslaná dne 5. 6. 2020

268/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.

Částka 99 rozeslaná dne 4. 6. 2020

267/2020
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

266/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

265/2020
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Částka 98 rozeslaná dne 5. 6. 2020

264/2020
Vyhláška o energetické náročnosti budov

Částka 97 rozeslaná dne 2. 6. 2020

263/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Komentář k zákonu o evidenci tržeb

262/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Komentář k zákonu o kompenzačním bonusu

261/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Částka 96 rozeslaná dne 2. 6. 2020

260/2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě

259/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

258/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 95 rozeslaná dne 2. 6. 2020

257/2020
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 12 rozeslaná dne 5. 6. 2020

21/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

20/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme