Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 27. týden 2021 (částka 113–115 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 115 rozeslaná dne 9. 7. 2021

265/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů 

264/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

263/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

Částka 114 rozeslaná dne 7. 7. 2021

262/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

Částka 113 rozeslaná dne 9. 7. 2021

261/2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme