Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2016 (částky 85 – 91 Sb./ 22 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.29. týden – 18. až 24. července 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 91 rozeslaná dne 22. 7. 2016

234/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů  

233/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád  

232/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě  

Plné znění částky 91 (2 MB)

Částka 90 rozeslaná dne 22. 7. 2016

231/2016
Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků  

230/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Plné znění částky 90 (548 KB)

Částka 89 rozeslaná dne 22. 7. 2016

229/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Plné znění částky 89 (678 KB)

Částka 88 rozeslaná dne 21. 7. 2016

228/2016
Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic  

227/2016
Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků  

226/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů  

225/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů  

224/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  

Plné znění částky 88 (548 KB)

Částka 87 rozeslaná dne 20. 7. 2016

223/2016
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě  

222/2016
Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)  

Plné znění částky 87 (546 KB)

Částka 86 rozeslaná dne 19. 7. 2016

221/2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016  

220/2016
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích  

Plné znění částky 86 (562 KB)

Částka 85 rozeslaná dne 18. 7. 2016

219/2016
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh  

Plné znění částky 85 (6 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 22 rozeslaná dne 22. 7. 2016

36/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti  

Plné znění částky 22 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme