Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2020 (částka 135–138 Sb./18–19 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 138 rozeslaná dne 14. 8. 2020

346/2020
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

345/2020
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

344/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 138 (378 kB)

Částka 137 rozeslaná dne 14. 8. 2020

343/2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

Komentář k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů EU a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

Plné znění částky 137 (463 kB)

Částka 136 rozeslaná dne 11. 8. 2020

342/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

341/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

340/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 136 (96 kB)

Částka 135 rozeslaná dne 11. 8. 2020

339/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

338/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k zákonu o bankách, spořitelních a úvěrních družstvech a o doplnění zákona České národní rady a o daních z příjmů

337/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář k zákonu o silniční dopravě

Plné znění částky 135 (294 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 19 rozeslaná dne 14. 8. 2020

32/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Plné znění částky 19 (13 MB)

Částka 18 rozeslaná dne 14. 8. 2020

31/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997

30/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem

Plné znění částky 18 (2 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme